Inbjudan till Tomelilla Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Tomelilla Motorklubb

Tävling:

Kvällsfestival 1

Tävlingen inlagd:

2019-04-26

Tävlingsdatum:

2019-05-17

Sista anmälningsdatum:

2019-05-12
Funktionärer

Tävlingsledare:

Julia Jönsson, tel: 072-3631747

Biträdande Tävlingsledare:

Susanne Persson

Raceontroller:

Berne Svensson, Magnus Bendroth, Tina Lennartsson

Domare:

Tommy Ask, Kristianstad 0705654483

Teknisk chef:

Marcus Lennartsson

Säkerhetschef:

Lars Koppetsch, Simon Botvidsson

Miljöchef:

Paul Persson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Svampabanan, Tomelilla 0761996890

Tidsplan:

Anmälan Raceoffice på fältet kl 15:45-17:00
Besiktning i hallen kl 16:00-17:15
Förarsammanträde kl 17:40
Första start kl 18:00

Resultatlistan anslås:

Anges efter varje heat på officiell anslagstavla i depå.

Tävlingens genomförande:

Förarsammanträdet hålls framför klubbstugan.
Samtliga förare ska innan förarsammanträdet skriva på signeringslistor som finns vid
klubbstugan.
Seniorer kör 2 kvalomgångar, därefter kvalificeringsheat och finaler.
Juniorer kör 2 kvalomgångar sedan final.
Kvalomgångarna och kvalificeringsheaten körs 3 varv.
Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1 för alla. Poängen från båda kvalomgångarna räknas.
Seniorer: De 18 bästa förarna efter två kvalomgångar går vidare till 3 st
kvalificeringsheat. Etta och tvåa i varje kvalificeringsheat går vidare till A-finalen.
Särskiljning: Vid lika poäng inför kvalificeringsheaten, särskiljes enligt följande: 1:a
hand andra kval, 2:a hand första kval, därefter lottning.
Finaler: Båda klasser kör A-final.
Alla finaler körs 5 varv.
Max 6 startande på ett led i kval och finaler.
Förare med mest poäng väljer spår först.
Placering i kvalificeringsheat för seniorer räknas med för att välja startspår.
Vid lika poäng sker lottning om startspår.
Nerfart till banan via MX-banan och Sjöbobacken.
Utfart genom grinden och sedan genom tvätthallen till depån.
Ev rödflaggat heat, ej orsakat av tjuvstart, startar om sist i omgången.
Eller enligt tävlingsledningsbeslut.
Rödflaggat heat pga tjuvstart, omstart direkt.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer. Damer kör i seniorklass.

Antal startande i respektive klass:

Max 60 st

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 60 seniorer, ev bortlottade hamnar på reservlista som rings in i ordning vid avanmälningar.

Startordning:

Sen- Jun

Startuppställning:

6 st på ett led

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt utesluten i både kval, kvalifiseringsheat och finaler

Däckbegränsning:

Enligt FR-reglemeter

Avgifter:

Senior 300kr
Junior 200kr
WO-avgift 500kr
Det går bra att betala med swish/kort i anmälan

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga A-finalister som delas ut på startplattan direkt efter avslutad A-final i
seniorerna.
Pristagarna ska vara iklädd föraroverall.

Upplysningar, telefonnummer:

Tävlingsledare Julia Jönsson 072-3631747

Återbud, telefonnummer:

Endast till Jennie Larsson, senast 2019-05-15 kl 18:00 ENDAST PÅ SMS telenr 0761-996890. Ni får bekräftelse på avanmälan. Ej avanmäld = WO-avgift 500kr

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

anmalan@tomelillamk.com

Siffror

Små siffror i framrutans övre högra hörn, passagerarsidan.

Anbud

Anbud skall vara inlämnat i besiktningshall, senast 15 min efter avslutad prisutdelning.
Endast kontant betalning.
Anbudsblanketten och kuvert tillhandahålles av TMK och kan hämtas i depå sekretariatet
under hela dagen.
Anbudsförfarandet sker framför klubbstugan efter prisutdelning.

Protester

Lämnas i depå sekr som kontaktar tävlingsledning. Endast kontantbetalning.

Avlastning/Platsning

Sker på fältet. Inga släp i depån.
Släpvagnsparkering i skogen enl skyltar.

Depå

Depåuppställning sker fritt. Depå öppnas torsdag den 16/5 kl 15:00.
Det är inte tillåtet att förhandsboka några platser i depå innan denna öppnas.
Pga av våra säkerhetskrav tillåts inga husvagnar i depån.
Grillning är förbjudet på publikplats och depån.

Mekaniker

Förare entréband till högst 1 mekaniker och dessa delas ut i RaceOffice i samband med
anmälan. Armband ska sitta på armen vid ingång till depån.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se