Inbjudan till Södra Lappmarkens MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Södra Lappmarkens MK

Tävling:

Midnattsolcupen 2 Vilhelmina

Tävlingen inlagd:

2019-04-24

Tävlingsdatum:

2019-06-22

Sista anmälningsdatum:

2019-06-16
Funktionärer

Tävlingsledare:

Stefan Sandström 070-646 43 78

Biträdande Tävlingsledare:

Björn Eriksson 073-803 66 90

Raceontroller:

Urban Lindström 070-608 97 95

Domare:

Britt-Marie Fherm 070-657 39 82

Teknisk chef:

Jan-Åke Wallin 073-054 02 12

Säkerhetschef:

Yvonne Nordlander 070-395 66 93

Miljöchef:

Lars-Åke Grahn 070-625 27 22
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Sibirien Raceway, Övre Lövliden Vilhelmina

Tidsplan:

Lördag Besiktning kl. 08-09.00 OBS! för bilar som ej ingår i cupen
Sista anmälan till besiktning 08.30
Förarsammanträde 09.30
Första start 10.00

Resultatlistan anslås:

Anslås på den officiella anslagstavlan vid sekretariatet.

Tävlingens genomförande:

Midnattsolcupen är en minicup av ett unikt slag. Man kan om man
önskar, anmäla sig till cupen, köra midsommarafton i Åsele och
midsommardagen i Vilhelmina.
Vill man delta i cupen deltar man med samma bil båda dagarna, bilen går inte på anbud i Åsele utan först efter tävlingen i Vilhelmina. Om man avanmäler sig dag 1 går bilen på anbud samma dag, avanmälan måste ske innan finalernas start annars måste man ställa upp bilen i Vilhelmina för anbud dag 2.
Vagnbok för deltagare i cupen återhämtas på morgonen i sekretariatet vid anmälan i Vilhelmina.
Om man kör med två olika bilar räknas man inte in i cupen och man
kan även anmäla sig till bara en av tävlingarna om man så önskar. Då räknas inga poäng i cupen och bilen går på bud tävlingsdagen.
I bådatävlingarna gäller:
samtliga förare kör tre kvalheat om tre varv
De elva bästa juniorerna kvalificerar sig till B-respektive A-final
De sexton bästa herrarna kvalificerar sig till C-, B- respektive A-final
De elva bästa damerna kvalificerar sig till B- respektive A-final
Vid färre än sexton anmälda damer/juniorer kommer endast A-final att köras
Vid färre än sex veteraner lottas dessa förare in i klassen dam alt. herr beroende på kön.
Runner up i C och B-final.
Alla finaler körs fem varv.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Minimum 30 seniorer

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 150

Startordning:

Juniorer, Veteraner, Damer, Seniorer

Startuppställning:

Startspår i kvalheaten är förlottade, i finalen väljs spår efter den totala poängen från kvalheaten

Miljö:

Se G2

Se G2. den tävlandes ansvar se G2:4

Åtgärd vid tjuvstart:

Kval/Finaler: Direkt omstart. 2 tjuvstarter av samma förare=uteslutning

Däckbegränsning:

Enligt FR reglementet 2019

Avgifter:

Seniorer 300: -
Juniorer och debutanter gratis
Deltagande i cupen 500: -
Avgiften betalas vid anmälan, tävlingsdagen, ingen återbetalning vid
avanmälan.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Poängberäkning:
1:an 7p, 2:an 5p, 3:an 4p, 4:an 3p, 5:an 2p, 6:an 1p
Totalpoängen inplacerar i respektive final.
Särskiljning: alla tre kvalheat räknas
särskiljning sker enligt placering i heat 3,1,2
därefter särskiljs förare genom lottning, lottning sker av sekretariatet.
Cuppoäng: de första sexton i varje klass får poäng, 20, 18, 16, 15, 14,
0sv. ned tom. 3 poäng
Samtliga som deltar i båda tävlingarna får 5p. Vid samma slutpoäng i
cupen gäller: den som har bäst placering finaldagen är vinnare i cupen.
Hederspriser till samtliga finalister, prisutdelning efter finalernas slut.
CUPPRISER:
Hederspriser till de första tre placerade i cupen. Samt ett fint pris till vinnarna i cupen.
Dag 2 i Vilhelmina kommer pris
(bränslecheckar) att tilldelas den som rest längst ifrån, om det är flera långväga deltagare kommer priset att lottas ut. Ett hederspris kommer att tilldelas den som har flest anbud på bilen.
Förare som deltar i cupen (dvs kör samma bil båda dagarna) deltar i ett billotteri. För mera information om lotteriet se Facebook Midnattsolcupen.Upplysningar, telefonnummer:

Olle Gavelin 070-230 05 66, Fredrik Mattsson 070-510 93 88

Återbud, telefonnummer:

Maria Persson 076-835 76 60

Anmälan till:

SBF anmälan online till båda tävlingarna. Deltagande i cupen anges i anmälan, ange även om ni ska dela bil.

E-post:

midnattsolcupen@hotmail.com

Alternativspår:

Arrangören kommer att tillämpa alternativspår, samtliga bilar skall i varje heat passera kontrollpunkt i alternativspår en gång. Gul flagg i alternativspår tillämpas med gult blinkande sken (saftblandare)

Bärgning:

Traktor/gaffelbärgning

Säkerhet:

All eldning/grillning är förbjuden under dagtid. Varje ekipage skall vid ingången till sin depåplats synligt placera en brandsläckare på minst 6 kg

Straffavgifter:

Tävlingsledningen och arrangören har befogenhet efter tillsägelse ta ut avgift för förare som inte rättar sig efter de miljöregler som gäller för denna tävling

Rullningar:

Efter rullning är det inte tillåtet att fullfölja heatet. Man tar sig ur bilen omgående och uppsöker sjukvårdspersonal.

Speaker:

Tomas Svanäng

Övrigt:

Alkotest kommer att ske. Hemmaförare meddelar minst en funktionär senast 12/6-19

VÄLKOMNA TILL EN FARTFYLLD MIDSOMMAR I MIDNATTSOLENS LAND !


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se