Inbjudan till Vimmerby Motorsällskap, Vimmerby

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Vimmerby Motorsällskap, Vimmerby

Tävling:

Semesterracet 2019, Vimmerby MS

Tävlingen inlagd:

2019-04-28

Tävlingsdatum:

2019-07-09 -> 2019-07-13

Sista anmälningsdatum:

2019-06-22
Funktionärer

Tävlingsledare:

Ulf Karlsson 070-333 49 15, Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42, Mats Myrberg 070-057 01 46

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Niklas Björkén 070-532 79 48, Magnus Bendroth 070-685 70 04

Domare:

Tina Lennartsson, Tomelilla MK, 070-767 85 10

Teknisk chef:

Ted Rintala 070-234 17 39, Matias Åberg 070- 250 82 14, Joakim Holm 072-381 31 84

Säkerhetschef:

PA Mårtensson 073-058 39 41

Miljöchef:

Dennis Strid 070- 654 10 85
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Gnagaredalen 0492-13477

Tidsplan:

Dag 1 - 3 Dag 4 Dag 5
Anmälan: 07.00 - 08.45 07.00 - 08.45 07.30 - 08.30
Besiktning: 07.00 - 09.00 07.00 - 09.00 07.30 - 08.30
Förarmöte: 09.30 09.30 09.00
Första Start: 10.00 10.00 09.30


Hemmaförare anmäler sig 06.45 (den dagen du kvalar/ tävlar) och får där tilldelad tid att
hjälpa till i besiktningen eller annan uppgift.

Resultatlistan anslås:

Anslås fortlöpande vid speakertornet. Slutresultat publiceras på vår hemsida efter tävlingen. www.vimmerbyms.com

Tävlingens genomförande:

Dag 1:
Seniorer: 150 förare kör två kvalomgångar. Förare som har 12 poäng eller mer är klara
till dag 5. Därefter kör de 78 förare med högst poäng omgång 3. Totalt går de 40 bästa
varje dag vidare till dag 5.
Veteraner: Alla veteraner kör två kvalomgångar. Förare som har 12 poäng eller mer är
klara till dag 4. Övriga förare kör omgång 3. Totalt går de 27 bästa varje dag vidare till
dag 4.
Efter avslutad tävling skall alla förare som gått vidare till finaldagen i samtliga klasser
komma med sina bilar till startplattan, kör samma väg som till besiktningen.

Dag 2,
Seniorer: 150 förare kör två kvalomgångar. Förare som har 12 poäng eller mer är klara
till dag 5. Därefter kör de 78 förare med högst poäng omgång 3. Totalt går de 40 bästa
varje dag vidare till dag 5.
Juniorer: Alla juniorer kör två kvalomgångar. De förare som har 12 poäng eller mer är
klara till dag 5. Övriga förare kör omg. 3. Totalt går de 27 bästa varje dag vidare till
dag 5. Vid färre än 50 anmälda juniorer 22/6 kör juniorer enbart onsdag.

Veteraner: Alla veteraner kör två kvalomgångar. Förare som har 12 poäng eller mer är
klara till dag 4. Övriga förare kör omgång 3. Totalt går de 27 bästa varje dag vidare till
dag 4.
Efter avslutad tävling skall alla förare som gått vidare till finaldagen i samtliga klasser
komma med sina bilar till startplattan, kör samma väg som till besiktningen.

Dag 3:
Seniorer: 150 förare kör två kvalomgångar. Förare som har 12 poäng eller mer är klara
till dag 5. Därefter kör de 78 förare med högst poäng omgång 3. Totalt går de 40 bästa
varje dag vidare till dag 5.
Juniorer: Alla juniorer kör två kvalomgångar. De förare som har 12 poäng eller mer är
klara till dag 5. Övriga förare kör omg. 3. Totalt går de 27 bästa varje dag vidare till
dag 5. Vid färre än 50 anmälda juniorer 22/6 kör juniorer enbart onsdag.
Efter avslutad tävling skall alla förare som gått vidare till finaldagen i samtliga klasser
komma med sina bilar till startplattan, kör samma väg som till besiktningen.

Dag 4:
Damer: Alla damer kör 2 kvalomgångar. De 78 förare med högst poäng kör omgång
3.Därefter D, C, B & A-final med runner-up. Segraren har 5 minuter på sig till nästa
start efter den sista målflaggade bilen lämnat banan, tidtagning sker på utsedd plats av
arrangören. Till D-final kommer 4 förare. De 12 bästa efter finallottning kör två stycken
sista-chansen-heat. Segraren i dessa heat tar varsin plats i D-finalen. Sista-chansen-
heaten SKALL köras med 6 förare i.

Veteraner herr/dam: 54 veteraner kör två kvalomgångar. Därefter kör de 30 förare med
högst poäng omgång 3. Därefter C, B & A-final med runner-up. Veteran skall vara född
1969 eller tidigare. Segraren har 5 minuter på sig till nästa start efter den sista
målflaggade bilen lämnat banan. Tidtagning sker på utsedd plats av arrangören.

Dag 5:
Seniorer: 120 seniorer kör två kvalomgångar. De 78 förare med högst poäng kör
omgång 3 Därefter D, C, B & A-final med runner-up. Segraren har 5 minuter på sig till
nästa start efter den sista målflaggade bilen lämnat banan. Tidtagning sker på utsedd
plats av arrangören
Till D-final kommer 4 förare. De 12 bästa efter finallottning kör två stycken sista-
chansen-heat. Segraren i dessa heat tar varsin plats i D-finalen. Sista-chansen-heaten
SKALL köras med 6 förare i.
Juniorer: 54 juniorer kör två kvalomgångar. De 30 bästa kör omgång 3. Därefter C, B &
A-final med runner-up. Segraren har 5 minuter på sig till nästa start efter den sista
målflaggade bilen lämnat banan. Tidtagning sker på utsedd plats av arrangören.


Heaten omfattar 3 varv, med max sex startande i varje heat.
Finalerna körs 6 varv, poängberäkning 7 5 4 3 2 1.
Poäng delas ut efter passerande av målflagg, Vid lika poäng både vid kval och finaler
räknas omgång 3, 2, 1 därefter lottning.
Rödflaggat heat körs om omgående utan depåstopp. Vid rödflagga kör ut från banan
och in genom startgrinden (ej upp genom lottningsfållan) Är ett heat redan uppställt på
startplattan släpps detta först. Skulle rödflagg komma i slutet av en final godkänns en
tankning på utsedd plats.

Startmetod: Ready to race- skylt och startljus, när rött slocknar är det start

Deltagare, klasser:

Tävlingen är öppen för förare med gällande licens i folkrace. Senior, junior. Även nordiska deltagare.

Antal startande i respektive klass:

Max 150 seniorer/dag reservlista upprättas vid flera anmälda 22/6

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring. A- Finalister från 2018 garanteras start om anmälan är giltig samt klubben tillhanda i rätt tid.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 150 seniorer/dag reservlista upprättas vid flera anmälda 22/6

Startordning:

Senior, Junior veteran samt dam, veteran

Startuppställning:

Max 6 bilar

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt uteslutning ur heatet av föraren som tjuvstartar

Däckbegränsning:

Däck utan slirskydd. All form av däcksrensning med motor igång är förbjuden, inom hela tävlingsområdet. OBS! förbud att använda metanol eller E 85.

Avgifter:

Senior/dam/veteran 300 kronor
Junior 200 kronor.

SE MER UNDER ÖVRIGT


Efteranmälan om plats finnes + 250 kr. Tävlingsledningen fattar detta beslut.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Poäng delas ut efter passerande av målflagg, Vid lika poäng både vid kval och finaler
räknas omgång 3, 2, 1 därefter lottning.

Priser till samtliga finalister, samt inteckningar i de uppsatta vandringspriserna.
Prisutdelning efter sista finalen fredag och lördag.

Upplysningar, telefonnummer:

Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42 , Ulf Karlsson070-333 49 15 .

Återbud, telefonnummer:

Innan22/6 sköter du det själv via mina sidor på anmälan online. Återbud ska lämnas 48 timmar före aktuell tävlingsdag och lämnas enbart till vår återbudstelefon 076–7934570.Återbudet måste bli bekräftat utav tävlingsledningen för att vara giltigt.

Anmälan till:

Enbart anmälan-online. Anmälan klubben tillhanda senast 22 juni 2019. Anmälan endast till en klass.

E-post:

folkrace@vimmerbyms.se

övrigt:
Inbjudan:

Original inbjudan ligger på vår hemsida www.vimmerbyms.com

Anmälningsavgifter:

Betalas när startkuvertet hämtas vid Race Office! Vid betalning erhåller du ett kvitto
som skall uppvisas vid anmälan tävlingsdagen då siffrorna hämtas och licens visas
enligt FR 15.1.
Föraren ansvarar för att kvitto visas upp. Vid uthämtning av startkuvert skall giltig
legitimation kunna uppvisas enligt FR 4.0

Kvaldag:

Önskemål om kvaldag är tillåtet, men det är inte säkert det går att uppfylla allas
önskemål.

Alkotest:

Slumpmässiga alkotest kommer att ske under hela tävlingsdagarna.

Informationsblad:


Läs även vårt informationsblad (kommer i juni) om regler om vårt område runt
tävlingen.Deltagare är själva skyldiga att läsa igenom och följa våra övriga
campingregler gällande vårt område.

Välbyggd bil:


Pris för mest välbyggda bil enligt Folkracereglementet kommer att utses dag 1–4 av
våra tekniker.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se