Inbjudan till SMK Trollhättan

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Trollhättan

Tävling:

Juniracet

Tävlingen inlagd:

2019-04-29

Tävlingsdatum:

2019-06-15

Sista anmälningsdatum:

2019-06-09
Funktionärer

Tävlingsledare:

Cathrine Eriksson 070-564 10 52

Biträdande Tävlingsledare:

Johan Nilsson 072-568 82 10

Raceontroller:

Bo Johansson 070-719 12 10

Domare:

Petra Larsson 073-800 01 05

Teknisk chef:

Roger Van den Berg 070-567 97 19

Säkerhetschef:

Fredrik Lindström 073-902 81 54

Miljöchef:

Magnus Ericsson 073-617 81 92
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Arena Hedeäng

Tidsplan:

Besiktning sker på startplattan 07:30 - 09.00.
Anmälan 07:30 - 09.00.
Förarsammanträde vid prispallen 09:30.
Första start 10:00.

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan i depån efter varje heat.

Tävlingens genomförande:

Samtliga förare kör tre omgångar. Antal finaler beror på antal startande.

POÄNGBERÄKNING 1a - 7p, 2a - 5p, 3a-4p, etc

SÄRSKILJNING VID LIKA POÄNG:
Placering i 3:e heat, 2:a heat, 1:a heat. Därefter lottning av tävlingsledare och administrativ chef.
Runner Up samt alternativspår kommer att tillämpas.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, Damer, Veteraner och Juniorer. Vid mindre än 18 st deltagare i dam, veteranklass kommer dessa att samköras.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

-

Startordning:

Meddelas på förarmötet

Startuppställning:

Ljusstart med max sex bilar i bredd.

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Två tjuvstarter medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

-

Avgifter:

Senior, Dam/Veteran 300:-
Junior 200:-

Vid avanmälan senare än 48 tim innan start debiteras en avgift på 500kr.


Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspris till samtliga finalister.
Förare som deltar i prisutdelningen, som sker i direkt anslutning till tävlingen skall vara iklädd föraroverall.

Upplysningar, telefonnummer:

Ordf FRCK Martin Andersson 076-272 28 91, Angelica Eriksson 072-888 83 42

Återbud, telefonnummer:

Orfd FRCK Martin Andersson 076-272 28 91, Angelica Eriksson 072-888 83 42

Anmälan till:

Via anmalanonline.se

E-post:

kansli@smktrollhattan.com

Hemmaförare
Skall på anmälan namnge minst 2 funktionärer. Funktionärer parkerar på publikparkering och samlas vid röda huset på banan 09.15

Mekaniker
Max 2 st mekaniker per tävlingsekipage och dessa individer skall anlända I samband med tävlingsekipaget. Övriga hänvisas till publikparkering och betalar inträde.

Övrigt
Vid delad bil skall de tävlande ange vem de delar med I anmälan.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se