Inbjudan till Skillingaryds MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Skillingaryds MK

Tävling:

Kvällsfajten - Ingen startavgift, skänk gärna en slant till "Hjärta för barn"

Tävlingen inlagd:

2019-05-03

Tävlingsdatum:

2019-05-24

Sista anmälningsdatum:

2019-05-19
Funktionärer

Tävlingsledare:

Pia Thulin 073 - 053 34 00

Biträdande Tävlingsledare:

Sara Mejving 070- 247 01 19, Bo Johansson 070 - 527 65 11

Raceontroller:

Mikael Söderlund 070 - 583 95 17, Stefan Argus 070 - 328 90 87

Domare:

Ronny Ragnarsson 070 - 536 04 17

Teknisk chef:

Frank Bengtsson 070 - 431 73 24

Säkerhetschef:

Mats Bergman 073 - 088 13 30

Miljöchef:

Stefan Stigemyr 070 - 632 14 67
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Föreberg Skillingaryd

Tidsplan:

14.30 - 16.00 Anmälan och besiktning
16.30 Förarsammanträde på startplattan
17.00 Första start
20.15 avslutas finalerna preliminärt
Prisutdelning och anbud sker, efter avslutad A-final senior, vid cafeterian

Resultatlistan anslås:

Fortlöpande på anslagstavlan

Tävlingens genomförande:

Samtliga förare kör tre kvalomgångar med poängberäkning 7, 5, 4, 3, 2, 1. Vid särskiljning gäller
omgång 3, 2, 1. Kan förare ändå inte särskiljas sker lottning. Den tävlande måste passera målflagg
för att få poäng. Kvalheaten körs i tre varv. Finaler körs i fem varv.
Tävlingen har ett alternativspår som ska köras minst en gång per heat av varje förare. Omgång 1
och 2 är förlottade. Omgång 3 körs i startnummerordning. Om ni delar bil anger ni det på anmälan.
Antal finaler meddelas på PM1.

Avlysning; Vid mindre än 30 förare anmälda vid anmälningstidens utgång eller vid force
majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för seniorer och juniorer med gällande FR licens.

Antal startande i respektive klass:

Max ca 40 tävlande

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max ca 40 tävlande

Startordning:

Senior, junior

Startuppställning:

Sexbilsheat med ljusstart

Miljö:

Se G2

G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart medför omedelbar uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Däck enligt FR reglementet och utan slirskydd

Avgifter:

Ingen startavgift. Skänk gärna ett bidrag till "Hjärta för barn". Swish 123 148 21 99, märk "Hjärta".
www.hjartaforbarn.se


Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Bo Johansson 070 - 527 65 11

Återbud, telefonnummer:

Frida Lindström 070 - 380 93 21

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

rallysara@hotmail.com

Efteranmälan
Frida Lindström 070 - 380 93 21

Hemmaförare
Hemmaförare ska anmäla två stycken funktionärer för att erhålla
startbekräftelse. Anmäls till Sara på rallysara@hotmail.com senast 19 maj

Speaker
Jonas Hedlund


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se