Inbjudan till Offerdals MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Offerdals MK

Tävling:

Pelle&LisaRacet

Tävlingen inlagd:

2019-05-03

Tävlingsdatum:

2019-06-15

Sista anmälningsdatum:

2019-06-11
Funktionärer

Tävlingsledare:

Simone Råsmyhr 070-621 38 85

Biträdande Tävlingsledare:

Bernt Andersson 070-732 01 76

Raceontroller:

Stefan Sandström 070-646 43 78

Domare:

Kurt Ehlin 070-603 68 06

Teknisk chef:

Örjan Tengerström 073-068 53 98

Säkerhetschef:

Jan Nykvist 070-564 37 18

Miljöchef:

Fredrik Nykvist 070-530 17 14
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Offerdals Motorstadion 070-621 38 85

Tidsplan:

Anmälan 07:00-09:00
Besiktning 07:00-09:15
Förarsammanträde: 09:30
Första start: 10:00
Finaler: 14:00

Resultatlistan anslås:

Löpande på anslagstavlan på klubbhuset

Tävlingens genomförande:

Samtliga startande kör tre kvalomgångar om tre varv. Alternativspår tillämpas. 6 bils
heat.
Alla kvalomgångar räknas till final. Finalerna körs om fem varv. Runner-up gäller på
finalerna.
7,5,4,3,2,1

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Ingen begränsning.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Ingen begränsning.

Startordning:

Dam, Junior, Herr och Senior

Startuppställning:

Lottning enligt heatlista.

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Observation och sedan uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enl.FR-T 2.1.

Avgifter:

Herrar och Damer 300 kr
Juniorer 100 kr
Debutanter Fri avgift.
Efteranmälan 150 kr extra
Telefonanmälan 50 kr extra.
Offerdals MK äger rätt att i samråd med domaren helt eller del avlysa tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspris till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Simone Råsmyhr 070-621 38 85 Bernt Andersson 070-732 01 76

Återbud, telefonnummer:

Simone Råsmyhr 070-621 38 85 Bernt Andersson 070-732 01 76

Anmälan till:

Anmälan Online

E-post:

simone.rasmyhr@hotmail.com


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se