Inbjudan till Malungs MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Malungs MK

Tävling:

OBS! Inställd Deltävling i Dalaserien nytt datum kommer

Tävlingen inlagd:

2019-05-13

Tävlingsdatum:

2019-06-15

Sista anmälningsdatum:

2019-06-09
Funktionärer

Tävlingsledare:

Håkan Olsson 070-6300294

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Robert Ledin

Domare:

Mats Myrberg

Teknisk chef:

Göran Thoors

Säkerhetschef:

TBA

Miljöchef:

TBA
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Motorbanan Malung, 2km mot Mora. 070-3985191

Tidsplan:

07.00-09.00 Anmälan.
07.00-09.00 Besiktning på startplattan.
09.30 Förarsammanträde sker på startplattan.
10.00 Första start.

Resultatlistan anslås:

Anslås vid tävlingens slut, samt på hemsidan.

Tävlingens genomförande:

Varje förare kör 3 kvalheat a’ 3 varv.
Finaler körs i 5 varv. Runner up.
Seniorer kör A och B-final vid minst 18 startande. C-final vid minst 24 startande. D-final vid 38 startande.
Juniorer samt Dam/Veteran kör A och B-final vid minst 14 startande. C-final vid minst 22 startande. D-final vid 38 startande
Poäng beräknas: 7,5,4,3,2,1. Svartflagg och ej fullbordat heat 0 poäng.
Vid särskiljning gäller följande:
1. Högsta totalpoäng alla 3 omgångar.
2. Högsta enskilda poäng oavsett i vilken omgång.
3. Näst högsta poäng oavsett i vilken omgång.
4. Tredje högsta poäng oavsett i vilken omgång.
5. Högsta poäng i omgång 1.2.3.
6. Vid lika i alla föregående sker lottning.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Min 6 per klass

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

100

Startordning:

Junior, Dam/Veteran och Senior.

Startuppställning:

6 bilar i bredd. Ljusstart.

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart 1 poängs avdrag. Vid mer än en tjuvstart = uteslutning ur heat.

Däckbegränsning:

Enligt gällande Fr-reglemente

Avgifter:

Junior: 200:-
Senior/Dam/Veteran: 300:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Johnny Holmeberg 070-3985191

Återbud, telefonnummer:

Johnny Holmeberg 070-3985191

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

johnny.holmeberg@telia.com


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se