Inbjudan till Skepptuna Mk

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Skepptuna Mk

Tävling:

Midsommarracet / Norin & Hedlundpokalen

Tävlingen inlagd:

2019-05-16

Tävlingsdatum:

2019-06-20

Sista anmälningsdatum:

2019-06-16
Funktionärer

Tävlingsledare:

Magnus Danielsson 0707540270

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Andreas Johansson

Domare:

Björn Stålborn 0705922576

Teknisk chef:

Fredrik Bergsten 0703275978

Säkerhetschef:

Peppe Karlsson 0707568874

Miljöchef:

Micke Grandin 0703910119
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Skepptuna MK, Ekbacken

Tidsplan:

14.00-16.15 Anmälan & Besiktning
16.30 Funktionärsmöte vid startplattan
17.00 Förarsammanträde vid klubbhuset
17.30 Första start

Resultatlistan anslås:

Anslås på anslagstavlan i depån efter varje omgång. Slutresultat på www.skepptunamk.se

Tävlingens genomförande:

Tävlingen körs i följande klasser;Juniorer, Dam/Veteran och Seniorer.

Samtliga klasser kör 3 kvalomgångar med placeringspoäng: 7-5-4-3-2-1. Kvalheaten körs i 3
varv och finalerna i 5 varv.

Endast förare som blivit målflaggade erhåller poäng.

Erhållen svartflagg = 0 poäng.
Särskiljning; Vid lika poäng i kvalheaten gäller högst poäng i omgång 3-2-1. Vid lika poäng sker
lottning av sekretariatet

Finaler:
A B C final för seniorer,.
Juniorer och Dam/Veteran beroende på antal startande.

Runnerup tillämpas i finalerna.

Alternativspår kommer att användas.

Vid start får ej spårbyte ske före banmarkering

Alkoholtest kommer att genomföras innan/under tävlingen.

Rödflaggat heat körs om sist i klassomgång.
Tjuvstart körs om direkt.

Samtliga omgångar kommer att lottas och anslås på anslagstavlan.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och Veteraner

Antal startande i respektive klass:

90

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

90 totalt. Reservlista tillämpas vid fler.

Startordning:

Juniorer, Dam/veteran, Seniorer

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd, lottning av startspår sker före start. Uppflyttning kan genomföras

Miljö:

Se G2

Avfall Tas med hem. Tät presenning ska vara placerad under tävlingsfordonet. Uppsamlingskärl ska placeras där risk för spill eller läckage kan ske.

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart går starten om, samtliga bilar i bredd. Den förare som orsakat tjuvstarten blir bestraffad med att köra alternativspåret två gånger under det heatet. Vid två tjuvstarter utesluts föraren.

Däckbegränsning:

I enlighet med FR-T2.1 (ej dubb)

Avgifter:

Juniorer 200:-
Juniorer som åker för Skepptuna MK åker gratis.
Dam & Veteraner samt Seniorer 300:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister. Förare som deltager vid prisutdelningen skall vara klädd i föraroverall.
Prisutdelningen sker vid klubbstugan.

Upplysningar, telefonnummer:

Anders Karlsson 0705683964 eller Magnus "muggen" Danielsson 0707540270

Återbud, telefonnummer:

Avanmälan till tävling gör endast föraren själv via sitt konto på anmälanonline. Om återbud lämnas senare än 48h innan tävlingen börjar, äger arrangören rätt att ta ut en avgift på 500:- Magnus Danielsson 0707540270

Anmälan till:

Ska ske via SBF:s hemsida för Anmälan Online

E-post:

mugange@hotmail.com

Depå
Endast 1 servicebil får inträde till depån.

All parkering samt bilkörning inom området sker på eget ansvar. Gäller både servicebil och
tävlingsbil i depån.

Övrigt
2 mekaniker får fri entré om de kommer i samma servicebil som föraren.
Hemmaförare med utebliven funktionär kommer att gallras och få ett funktionärsuppdrag
istället.
Personer från styrelse eller kommitté får inte anmälas som funktionärer.


SAMTLIGA funktionärer ska anmäla sig i funktionärsanmälan inne i klubbstugan när de anländer,
där får man matbiljett och funkisbiljett.


Har man för avsikt att dela bil, ange detta i anmälan och med vem.
Varmt välkomna


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se