Inbjudan till Fredriksbergs MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Fredriksbergs MK

Tävling:

Hedparksfestivalen 2019 (Separat dam resp veteranklass)

Tävlingen inlagd:

2019-05-27

Tävlingsdatum:

2019-07-26 -> 2019-07-27

Sista anmälningsdatum:

2019-07-17
Funktionärer

Tävlingsledare:

Anna Ekehov 070-3027210

Biträdande Tävlingsledare:

Anges i PM1

Raceontroller:

Kenneth Svensson

Domare:

Mats Myrberg 073-0570146

Teknisk chef:

Leif Magnusson

Säkerhetschef:

Anges i PM1

Miljöchef:

Anges i PM1
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Hedparksbanan, Tyfors

Tidsplan:

Torsdag
Depån öppnar 18.00.
Incheckningen är öppen 19.00 – 21.00
Besiktningen är öppen 19.00 – 21.00 (Föraroverall skall bäras, övrig utrustning lätt
tillgänglig).

Fredag
Depån öppnar kl 07.00
Incheckningen är öppen 08.00 – 10.30
Besiktningen är öppen 08.00 – 10.45 (Föraroverall skall bäras, övrig utrustning lätt
tillgänglig)
Förarsammanträde på startplattan 11.00
Första start 12.00

Lördag
Förarsammanträde 08.30
Första start 09.00

Resultatlistan anslås:

Löpande samt efter tävlingens avslut.

Tävlingens genomförande:

Fredag 3 kvalomgångar a 3 varv, poängberäkning 7,5,4,3,2,1
Lördag 2 kvalomgångar a 3 varv, poängberäkning 7,5,4,3,2,1
Vid lika poäng till final räknas högsta poäng först oavsett omgång, därefter omgång
5,4,3,2,1, därefter lottning.

Finaler: Runner-up tillämpas. A-final oavsett antal anmälda i klassen, B-final vid 18 eller
fler anmälda i klassen, C-final vid 24 eller fler anmälda i klassen, D-final vid 30 eller fler
anmälda i klassen. Gäller samtliga klasser. Seniorer kör 2 st sistachansen-heat där segrarna
i resp heat tar plats 5 och 6 i Dfinalen (spårval i D-finalen: den sistachansen-segrare med
högst poäng i kvalheaten väljer spår som nummer 5).

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer, veteraner.

Antal startande i respektive klass:

--

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

140 st startande, reservlista upprättas efter sista anmälningsdag och kontaktas i turordning snarast efter inkomna avanmälningar.

Startordning:

Juniorer, veteraner, damer, seniorer

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2

Enl reglemente. Max tomgångskörning 1 min.

Åtgärd vid tjuvstart:

Påföljd i kvalheat: En poängs avdrag. Vid mer än en tjuvstart = uteslutning ur heatet. Vid tjuvstart i final: 1 placeringsnedflyttning i resultatet. Vid mer än en tjuvstart = uteslutning ur finalen

Däckbegränsning:

Enl gällande regler, ej dubb.

Avgifter:

Dam, Veteran, Senior 300 kr
Junior 200 kr

Vid fall av force majeure samt för få anmälda deltagare äger arrangören rätt att i samråd
med domaren avlysa tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister. Samtliga pristagare skall bära föraroverall vid prisutdelningen.

Upplysningar, telefonnummer:

Gällande stora fordon, depå: Niklas Albinsson 070-303 82 94 Gällande tävlingen i övrigt: Anna Ekehov 070-302 72 10, Frågor ang anmälan (EJ ANMÄLAN), reserver, startbekräftelse: Johnny Holmeberg 070-398 51 91

Återbud, telefonnummer:

Johnny Holmeberg 070-398 51 91 Snarast möjligt/senast 48h innan första start.

Anmälan till:

anmalanonline.se

E-post:

johnny.holmeberg@telia.com

Delade bilar:
Skriv i anmälan om ni har för avsikt att dela bil samt med vem

Övrig info:

Alkohol/Droger: Enl gällande policy och reglemente. Alkoholprov förekommer.
Öppettider depå, se tidsplan. Avlastning samt parkering trailer på skjutbaneområdet.
Vid incheckning erhålls startkuvert innehållandes bl.a. entréband och märke till
mekanikerbil.
FÖLJ DEPÅCHEF och funktionärers anvisningar! Endast servicebilar och tävlingsbilar i
depån!
Grillförbud i depån under pågående tävling.
Fordon större än 6 meter ska anmälas till Niklas Albinsson 070-303 82 94 omgående
efter att startbekräftelse skickats ut! Uppge tilldelat startnummer.

Läs PM1 som bifogas startbekräftelse !

Tystnad i depå från kl 23.00 till 07.00.

E-post: För övriga frågor: info@fredriksbergsmk.com

Betala gärna med Swish hos oss!

Välkomna!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se