Inbjudan till Folkrace Gotland

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Folkrace Gotland

Tävling:

KM2

Tävlingen inlagd:

2019-06-06

Tävlingsdatum:

2019-06-18

Sista anmälningsdatum:

2019-06-15
Funktionärer

Tävlingsledare:

Monika Viberg

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Lars Jakobsson

Domare:

Marcus Ronsten

Teknisk chef:

Göran Ekström

Säkerhetschef:


Miljöchef:

Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Gutebanan

Tidsplan:

Anmälan / Besiktning 17:00 -17:30
Förare / Funkismöte 17:45

Första start 18:00

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås på anslagstavlan vid i depån. Slutlig resultatlista finns på hemsidan www.folkrace-gotland.se

Tävlingens genomförande:

Samtliga förare kör 3 omg. som är förlottade. Kvalheat 3 varv.
Finaler 5 varv. Normalt 6 bilar i varje heat. 
Finaler: A­-Final, vid fler än 20 startande i klassen så kommer B­-Final att anordnas, 
vid fler än 30 startande i klassen kommer C-Ffinal anordnas. 
kvalheat. 1:a i C-­final går till B-­final, 1:a i B-­final går till A-final. 

Vid första tjuvstart dras 2p på inkört i aktuellt heat, vid tjuvstart 2 av samma förare 
uteslutning ur heat.

Tjuvstart i Finaler skall alternativspåret köras två gånger. vid tjuvstart 2 av samma förare 
uteslutning ur heat

1:a 7 poäng 2:a 5 poäng o.s.v. vid lika poäng gäller högst i omg. 2 sedan omg. 1. 
oskiljaktiga får lotta. Endast förare som passerat mållinjen och blivit avflaggade får poäng.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:


Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:


Startordning:

senior,junior,vetaran, Dam

Startuppställning:

Tävlande kallas till sitt heat med skylt med heat nummer i depån samt ljudsignal. Normalt startar se

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Vid första tjuvstart dras 2p på inkört i aktuellt heat, vid tjuvstart 2 av samma förare  uteslutning ur heat. Tjuvstart i Finaler skall alternativspåret köras två gånger. vid tjuvstart 2 av samma förare  uteslutning ur heat

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet utan dubb.

Avgifter:

Seniorer,veteran,Dam 200:­, Juniorer 150:­. Vid efteranmälan tillkommer en avgift på 200:

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Delas ut till alla i Finaler.

1:a 7 poäng 2:a 5 poäng o.s.v. vid lika poäng gäller högst i omg. 2 sedan omg. 1. 
oskiljaktiga får lotta. Endast förare som passerat mållinjen och blivit avflaggade får poäng.

Upplysningar, telefonnummer:

Lars Jakobsson 0705-281593

Återbud, telefonnummer:

Lars Jakobsson 0705-281593

Anmälan till:

anmälan online

E-post:

lasse@follingbo.se

Funktionär
Samtliga förare skall medföra en funktionär.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se