Inbjudan till Årjängs Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Årjängs Motorklubb

Tävling:

Juliracet

Tävlingen inlagd:

2019-06-09

Tävlingsdatum:

2019-07-27

Sista anmälningsdatum:

2019-07-22
Funktionärer

Tävlingsledare:

Annbritt Kahlin 070 53 11 762

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Kenneth Borg 070 57 29 571 och L-G Bran 070 23 77 573

Domare:

Bengt-Göran Bergin 070 496 41 35

Teknisk chef:

Jonny Brustuen 072 370 75 76

Säkerhetschef:

Arne Karlsson 073 665 60 38

Miljöchef:

Camilla Emilsson 073 092 89 96
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Nordmarkens Motorstadion Töcksfors

Tidsplan:

Besiktning Lördag kl 07.00 -09.00
Anmälan Lördag 07.00 -09.00
Funktionärssammanträde kl 09.00 på startplattan
Förarsammanträde kl 09.30 på startplattan
Första start kl 10.00

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan och på Årjängs MK:s hemsida

Tävlingens genomförande:

Alla kör tre omgångar om tre varv med alternativspår,
6 - bils heat i möjligaste mån.
Första omgång körs i startnummerordning, omgång två och tre körs med fri
framkörning.
Poängberäkning är 7, 5, 4, 3, 2, 1.
Vid särskiljning tillämpas bäst poäng i omgång 3, 2, 1, skulle särskiljning fortfarande
behövas tillämpas lottning.
Finaler körs om 5 varv med alternativspår.
Antalet finaler beror på antalet startande, runnerup tillämpas.

Delad bil anges på anmälan.

Hemmaförare ska ange en funktionär (en funktionär/startande)

Anmäl om du har större mekaninerfordon.

OBS! INGEN EFTERANMÄLAN.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Dam/veteran kör ihop. Vid mindre än 6 startande i d/v klassen samkörs dom med senioer.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 200, Minst 30

Startordning:

Jinior, Dam/veteran, senior

Startuppställning:

6-bils heat

Miljö:

Se G2

se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

2 tjuvstarter av samma person medför uteslutning ur heat.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglemente.

Avgifter:

Junior hemmaförare gratis.
Junior 100 kr.
Dam, veteran, senior 300 kr.


Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Pris till samtliga finalister

Upplysningar, telefonnummer:

Arne Karlsson 073 665 60 38

Återbud, telefonnummer:

Hans Persson 070 608 68 18

Anmälan till:

Bilsport online

E-post:

amkstadion@telia.com


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se