Inbjudan till HEDE MOTORKLUBB

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

HEDE MOTORKLUBB

Tävling:

HEDE MK:s 2-DAGARS

Tävlingen inlagd:

2019-06-11

Tävlingsdatum:

2019-07-27 -> 2019-07-28

Sista anmälningsdatum:

2019-07-21
Funktionärer

Tävlingsledare:

Henrik Hamberg 073-589 08 45

Biträdande Tävlingsledare:

Maud Hall 070-565 68 45

Raceontroller:

Mats Myrberg 073-057 01 40

Domare:

Gudrun Hodell 070-3039262

Teknisk chef:

Hans Persson 070-3949078

Säkerhetschef:

Björn Ericsson 073-803 66 90

Miljöchef:

Filip Hellström 070-254 40 90
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Halvfari Motorbana HEDE

Tidsplan:

Depån öppnas tisdag 23/7- 2019 klockan 18:00
Fredag Anmälan 17.30-21:00
Besiktning 17.30-21.00

Lördag Anmälan 07.30-09.00
Besiktning 07.30-09.15
Förarsammansträde 09.30
Första start 10.00

Söndag Första start 09:30

Resultatlistan anslås:

Anslås löpande på den officiella anslagstavlan i depån. Resultatlista kommer att finnas på www.hedemk.se efter tävlingen.

Tävlingens genomförande:

Fem kvalomgångar. 4 kvalomgångar lördag, 1 söndag.
Poängberäkning lördag: 7, 5, 4, 3, 2, 1
Poängberäkning söndag: 10, 7, 5, 4, 3, 2
Alla kvalheat räknas. Särskiljning 5, 4, 3, 2, 1.
Finaler med Runner Up.
Finaler beroende på antalet startande.


Tävlingen genomförs med alternativspår som skall köras en gång per heat.

Det är inte tillåtet att byta bil efter det att du ställt upp på startplattan som förare.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Minst 12 anmälda i vardera klass.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 200 startande.

Startordning:

Seniorer, Veteraner, Damer och Juniorer

Startuppställning:

6 bils heat. Lottning med "bollar".

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart. Två tjuvstarter av samma förare medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt FR-T 2.1 ej dubb

Avgifter:

Startavgift: 300:- för Seniorer, Damer och Veteraner.
Startavgift juniorer: 150:-

Avanmälan ska ske senast 48 timmar innan 1:a start annars tar vi ut en VO avgift på 500:-

Efteranmälan = dubbel startavgift!

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga deltagare i finaler. (A, B, C osv. för sig)
Prisutdelning sker vid Sonfjällsstugan, vid kiosken.

Upplysningar, telefonnummer:

Henrik Hamberg 073-589 08 45

Återbud, telefonnummer:

Via anmälan Online "Min Sida" så länge anmälan är öppen, alternativt ring/SMS:a Ann-Kristin Bergström 070-398 14 66

Anmälan till:

Anmälan är öppen fram till och med söndagen 21:e Juli. Endast anmälan online på http://www.anmalanonline.se/folkrace/

E-post:

ankan.bergstrom@gmail.com

Anbud

Anbud lördag efter dagens sista heat för strukna bilar. (Valfritt)
Vid delad bil måste båda förarna ha utgått från tävlingen under lördagen.
Övriga bilar: söndag efter sista final heatet.


Övrigt

Hemmaförare (Hede MK) anmäler minst TVÅ funktionärer
på anmälans ruta för övriga uppgifter.

Ange både namn och telefonnummer. Utan detta är anmälan inte giltig.

De som skall dela bil anger detta på anmälan för enklare hantering.

OBS! Minst 12 stycken i varje klass för genomförande.
Vid mindre antal anmälda avlyses klassen alternativt flyttas förare till annan klass.

KOM I HÅG

KOM IHÅG ATT SBF:S LICENSAVDELNING HAR SOMMARSTÄNGT!!!
SÅ LÖS UT ER LICENS I GOD TID.
KONTROLLERA ÄVEN ER INLOGGNING PÅ SBF ONLINE/LOTS FÖR
ENGÅNGSLICENSER INNAN LICENS AVDELNINGEN SOMMARSTÄNGER.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se