Inbjudan till Åsele Motorsällskap

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Åsele Motorsällskap

Tävling:

Marknadsracet

Tävlingen inlagd:

2019-06-11

Tävlingsdatum:

2019-07-18

Sista anmälningsdatum:

2019-07-14
Funktionärer

Tävlingsledare:

Kurt Ehlin 070-603 68 06

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Stig-Roland Bohman 073-065 01 58

Domare:

Anton Mattsson 070-831 53 27

Teknisk chef:

Hans-Greger Jonsson 070-681 84 56

Säkerhetschef:

Yvonne Nordlander 070-395 66 93

Miljöchef:

Kent Salomonsson 070-175 29 10
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Folkracebanan Visjömon, 1.5 mil mot Dorotea

Tidsplan:

Onsdag 2019-07-17
Anmälan 18.30-20.30
Besiktning 19.00–21.00

Torsdag 2019-07-18
Anmälan 07.00-08.30
Besiktning 07.00-09.00
Funktionärssammanträde 09.00
Förarsammanträde 09.30
Första start 10.00

Resultatlistan anslås:

Resultatlista anslås på den officiella anslagstavlan på förrådscontainens långsida

Tävlingens genomförande:

Samtliga förare kör 3 kvalheat om 3 varv.
De 11 bästa juniorerna kvalificerar sig till
B- respektive A-final.

De 11 bästa damerna kvalificerar sig till
B- respektive A-final.
Vid färre än 14 anmälda damer/juniorer
kommer endast A-final att köras.

De 16 bästa seniorerna placerar sig i C-,
B-, respektive A-final. Runner-up i C- och B-final.
Vid färre än sex veteraner, lottas dessa förare in i klassen dam alt. herr beroende på kön.
Alla finaler körs i 5 varv.

Poängräkning sker enligt följande: 1: an
7p, 2: an 5p, 3: an 4p, 4: an 3p, 5: an
2p, 6: an 1p. Totalpoängen inplacerar i
respektive final.
Alla tre kvalheaten
räknas. Särskiljning sker enligt placering
i heat 3, 1, 2. Därefter särskiljs förarna
genom lottning. Lottning sker av
sekretariatet.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Minimum 30 seniorer

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 150

Startordning:

Juniorer, Veteraner, Damer, Seniorer

Startuppställning:

Startspår i kvalheaten är förlottade, i finalen väljs spår efter den totala poängen från kvalheaten.

Miljö:

Se G2

Den tävlandes ansvar se G2:4

Åtgärd vid tjuvstart:

Kval/Finaler: Direkt omstart. 2 tjuvstarter av samma förare=uteslutning

Däckbegränsning:

Enligt FR reglementet 2019

Avgifter:

Dam/Veteran/Senior: 300kr
Juniorer: Gratis
Efteranmälan 100 kr extra.


Avgiften betalas vid
anmälan, tävlingsdagen, ingen
återbetalning vid avanmälan.
Möjlighet till Swish kommer att finnas.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.
Prisutdelning sker efter finalernas slut.

Upplysningar, telefonnummer:

Via mail aselems@hotmail.com eller 070-236 22 16

Återbud, telefonnummer:

070-236 22 16

Anmälan till:

Anmälan skall göras via anmälan online. Delar dam/herr/junior/veteran bil, skall detta anges i respektive anmälan

E-post:

aselems@hotmail.com

Alternativspår:

Arrangören kommer att tillämpa
alternativspår. Samtliga bilar skall i varje
heat passera kontrollpunkt, i
alternativspåret en gång.

Bärgning:

Traktor/gaffelbärgning

Säkerhet:

All eldning/grillning är förbjuden i depåområdet.
Varje ekipage skall vid ingången till sin depåplats synligt placera
en pulver brandsläckare på minst 6 kg.

Straffavgifter:

Tävlingsledningen och arrangören har
befogenhet att efter en tillsägelse, ta ut
avgift för de förare/team som inte rättar
sig efter de miljöregler som gäller för
denna tävling.

Rullning:

Efter rullning är det inte tillåtet att fullfölja
heatet . Man tar sig ur bilen omgående
och uppsöker sjuksköterska.

Speaker:

Jörgen Hellström

Övrigt:

Meddela om ni kommer med buss

Hemmaförare meddelar 1 funktionär
vardera vid anmälan.


VÄLKOMNA TILL MARKNADSRACET 2019
Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se