Inbjudan till AMF Årsunda, Årsunda

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

AMF Årsunda, Årsunda

Tävling:

AMF Årsunda Lumek Festivalen med separat lagtävling

Tävlingen inlagd:

2019-06-14

Tävlingsdatum:

2019-08-17 -> 2019-08-18

Sista anmälningsdatum:

2019-08-11
Funktionärer

Tävlingsledare:

Peter Hagström 070-780 97 05

Biträdande Tävlingsledare:

Thomas Åkelid, David Floberg

Raceontroller:

Inge Samuelsson 070-555 17 73

Domare:

Mats Myrberg 073-057 01 46

Teknisk chef:

Peter Skog 070-353 64 22

Säkerhetschef:

Hans Nymo 070-508 63 09

Miljöchef:

Hans Nymo 070-508 63 09
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Årsunda Motorstadion, 070-780 97 05

Tidsplan:

Incheckning, besiktning: Fredag 16/8 Kl. 18.00-20.00
Lördag 17/8 Kl. 06.30-08.00

Förarmöte: Lördag Kl. 08.15
Söndag Kl. 08.30

Första start: Lördag Kl. 09.00
Söndag Kl. 09.00

Resultatlistan anslås:

Heatresultat anslås fortlöpande i depån. Resultatlistor kan ses på klubbens hemsida.

Tävlingens genomförande:

Tävlingen genomförs med flytande start. Max 6 förare i varje heat.
Seniorer:
Samtliga seniorer kör 3 omgångar på lördagen med poängberäkningen 7-5-4-3-2-1. De
72 bästa går vidare till söndagen. Poängberäkningen på söndagen är 10-7-5-4-3-2. På
Söndagen körs sedan en 4:e omgång, de 36 bästa går sedan vidare till en 5:e omgång.
Vid lika poäng räknas sista omg. i första hand, därefter näst sista osv. Därefter körs A-
B-C final med runner up.

Juniorer, damer och veteraner:
Samtliga kör 3 omgångar på lördagen med poängberäkningen 7-5-4-3-2-1. På söndagen
kör samtliga 2 omgångar med poängberäkningen 10-7-5-4-3-2. Vid lika poäng räknas
5:e omg i första hand, 4:e i andra hand osv. därefter A-B final vid minst 18 startande, C
final vid minst 25 startande. Alla finaler körs med runner up.
Damer och veteraner kör separata klasser.

Kvalheaten körs 4 varv. Finalerna 5 varv.
Den som tjuvstartar i ett kvalheat bestraffas med poängavdrag (-1 poäng) på sitt
resultat från det aktuella heatet. Föraren erhåller dock inte lägre poäng än 0. T,ex. vid
tjuvstart och sedan bryter nämnda heat, erhåller man 0 poäng och inte-1. Vid två
tjuvstarter uteslutning i heatet. Vid tjuvstart i finalerna körs alternativet en extra gång.
Tävlingen genomförs med alternativspår. Alternativspåret måste köras minst 1 gång per
heat.

Startmetod: Ready to race skylt och ljussignal.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och Veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Max 240 st totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 240 st totalt.

Startordning:

Dam, veteran, junior och senior

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd.

Miljö:

Se G2

Oljeuppsamlare obligatoriskt minst motorns volym och presenning under bilen. Kontroll av uppsamlingskärl kommer att göras i depån.

Åtgärd vid tjuvstart:

Se tävlingens genomförande.

Däckbegränsning:

Fritt, ej dubbdäck.

Avgifter:

Seniorer, damer och veteraner 300 kr. Juniorer 200 kr. Tel+efteranmälan 100 kr extra.Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Till samtliga finalister. Vid klubbstugan efter finalerna.

Upplysningar, telefonnummer:

Peter Hagström 070-780 97 05, Gunborg Skog 070-228 31 13

Återbud, telefonnummer:

Meddelas till Gunborg Skog 070-228 31 13 senast 48 timmar innan tävlingsstart. Ej anmälan om återbud deb. med 500:- wo-avgift enl. folkracereglementet.

Anmälan till:

Endast Anmälan online.

E-post:

gunborg.skog@neova.se

Lagtävling:
Lagets ska bestå av 3 seniorer och sedan 1 från valfri kass (dam, junior
eller veteran). Laget ska anmälas senast 16/8 till annki.skoogh@hotmail.com. Ingen extra
kostnad för lagtävlingen. Pris till vinnande lag till ett värde av 4000 kronor.

Säkerhet:
Däckrensning förbjuden. I depån gäller gå fart.

Anbud:
Enligt folkrace reglementet FR 10.3. De bilar som under lördagen bryter eller
inte går vidare till söndagen kommer att gå på anbud på lördagen.

Bussar:
Alla bussar från 8 m och uppåt SKA anmälas till Thomas Nilsson 070-298 81
90.

Camping:
Camping på anvisad plats. Förtält är förbjudna.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se