Inbjudan till SMK Vingåker

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Vingåker

Tävling:

Kvällstrollet

Tävlingen inlagd:

2019-06-16

Tävlingsdatum:

2019-07-26

Sista anmälningsdatum:

2019-07-21
Funktionärer

Tävlingsledare:

Susann Ramqvist 0705374655

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Lina Zetterström 0739034686, Jan Törnqvist 0702238198

Domare:

Mats Myrberg 0730570146

Teknisk chef:

Kattis Gillstam 0725201938

Säkerhetschef:

Oskar Larsson 0703813729

Miljöchef:

Anders Karlsson 0705117988
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Trollåsens Motorbana Vingåker

Tidsplan:

Anmälan kl. 14.00-17.00
Besiktning kl. 14.00-17.00 Vid delad bil ska båda förarna vara med vid besiktningen.
Förarmöte vid startplattan kl. 17.10
Första start kl. 17.30

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan och efter tävlingen https://idrottonline.se/SMKVingakersavdelning-Motorcykel/

Tävlingens genomförande:

Samtliga klasser kör tre (3) kvalomgångar. Antal varv meddelas i PM1
Startspår är förlottade och anges på heatindelningen.
Poäng utdelas efter passerande av målflagga. Poäng enl. 7, 5, 4, 3, 2, 1p. Brutet o svart 0p.

Särskilning 3-2-1. Vid särskiljingen går 0p vid brutet heat före 0p vid svartflagg.
Är det helt lika så sker lottningen med hjälp av resultatprogrammet.

Finaler körs om fem (5) varv med runner-up.

Rödflaggat heat körs om sist i omgången, är det sista heatet så körs det 5 min efter att sista
bilen lämnat banan.

Senior, Junior, Dam/veteran kör A, B, C-final vid minst 36 anmälda, vid minst 18 anmälda körs
endast B-final.

Vid färre än 8 anmälda så körs 4 omgångar, ej någon final samt 3 priser.

Däckrensning är förbjudet.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer/veteraner

Antal startande i respektive klass:

Totalt Max 70 st

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring. Delade bilar kan komma att gallras i första hand.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Totalt max 70 st

Startordning:

Meddelas i PM1

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd, Uppflyttning av bilar kan genomföras.

Miljö:

Se G2

Se G2. Tävlande skall ha presenning och spillskydd under bilen. Använd soptunnorna på området samt miljöstation. Kom ihåg en 6-kilos godkänd brandsläckare / bil.

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart bestraffas med två (2) poängs avdrag i heatet. (Brutet heat blir 0 p.) Två tjuvstarter i samma heat av samma förare innebär uteslutning ur heatet. Vid tjuvstart i finalerna, varning vid första och uteslutning vid den andra av samma förare.

Däckbegränsning:

I enlighet med FR-T2.1 (ej dubb)

Avgifter:

Senior, Dam, Veteran 300 kr.
Junior 200 kr.
WO-avgift senare än 48 timmar före tävlingsdagen 500:-

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Pokaler till samtliga finalister.
Utöver pokaler finns ett prisbord med värde på ca 10 000 kr

Förare vid prisutdelningen skall vara klädd i föraroverall. Prisutdelningen sker vid startplattan.
Anbuden offentliggörs efter prisutdelningen vid startplattan.

Upplysningar, telefonnummer:

Isabell Söderlund 0762255173

Återbud, telefonnummer:

Isabell Söderlund 0762255173

Anmälan till:

Endast Anmälanonline.se

E-post:

smkvingakerfolkrace@gmail.com

Hemmaförare:
Alla förare från SMK Vingåker SKA anmäla minst 1 funktionär över 15 år i
samband med anmälan inkl. telenr i er anmälan under övrigt annars innebär det startförbud.
Hemmaförare kommer få en varsin städuppgift. Ska även hjälpa till med besiktningen.

Delade bilar:
Kom ihåg att anmäla ev. delad bil under övrigt i anmälan.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se