Inbjudan till Likenäs MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Likenäs MK

Tävling:

Kvällsracet /1:a delt Klarälvscupen 2019

Tävlingen inlagd:

2019-06-18

Tävlingsdatum:

2019-07-24

Sista anmälningsdatum:

2019-07-20
Funktionärer

Tävlingsledare:

Karin Åslund, 070-627 03 05

Biträdande Tävlingsledare:

Sven Sandberg, 070-653 04 51

Raceontroller:

Kenneth Svensson, 070-512 44 77

Domare:

Rolf Andersson, 070-270 85 53

Teknisk chef:

Lasse Nilsson, 070-634 69 84

Säkerhetschef:

Malin Jonsson, 070-699 99 21

Miljöchef:

Edgar Amén, 070-648 79 43
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Femtåbanan, Ambjörby, 070-627 03 05

Tidsplan:

Anmälan kl 11:00-13:45
Besiktning kl 11:00-14:00
Förarsammanträde kl 14:30 (på startplattan)
Första start kl 15:00

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås på officiell anslagstavla. Ej utskick via post, den tävlande erhåller resultat vid prisutdelningen eller likenasmk.com

Tävlingens genomförande:

Tävlingen körs med alternativspår som ska köras en gång per heat/final.
Alla tävlande kör tre kvalheat med poängberäkning 7-5-4-3-2.
Heaten är förlottade och omfattar tre varv med fem startande.
Vid eventuell särskiljning tillämpas bästa placering i omgång 3-2-1,
skulle särskiljning fortfarande behövas tillämpas lottning.
Startspår lottas vid starten i kval och efter placering i final.
Finalerna omfattar fem varv med sex startande.
Antal finaler beroende på antal startande.
Runner up tillämpas

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

100 st

Startordning:

Jun, Dam/Vet, Sen

Startuppställning:

5-bilsheat i möjligaste mån i kval och 6 bilsheat i final.

Miljö:

Se G2

Avfall ska lämnas på särskilt ställe i depån. Presenning och uppsamlingskärl skall finnas under bilarna samt en 6 kg brandsläckare

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart dras en poäng av den förare som orsakat tjuvstarten, skulle samma förare tjuvstarta igen utesluts denne ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt gällande reglemente

Avgifter:

Sen/Dam/Vet 300 kr
Jun 200 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Karin Åslund, 070-627 03 05

Återbud, telefonnummer:

076-340 56 58 / Återbud ska lämnas senast 48 timmar före start.

Anmälan till:

anmalanonline.se

E-post:

lenanilsson6411@gmail.com / 076-340 56 58

Delad bil

Kom ihåg att ange på anmälan om du delar bil.

Anbud

Lämnas vid ANBUDS-STUGAN senast 15 minuter efter sista finalens målgång.

CUP

Tävlingen körs som 1:a deltävlingen i Klarälvscupen, cupregler hittar ni på likenasmk.com.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se