Inbjudan till Lycksele Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Lycksele Motorklubb

Tävling:

Motorveckanracet

Tävlingen inlagd:

2019-06-20

Tävlingsdatum:

2019-07-25

Sista anmälningsdatum:

2019-07-18
Funktionärer

Tävlingsledare:

Johan Haraldsson, 0722058106

Biträdande Tävlingsledare:

Lars Schödén, 070 – 368 76 32

Raceontroller:

Christer Hedlund, 070 – 509 55 73

Domare:

Benny Karlberg, 070 – 349 74 01

Teknisk chef:

Ingemar Jonsson, 070 – 269 33 27

Säkerhetschef:

Martin Dahlén, 073 – 022 71 19

Miljöchef:

David Backlund, 070 – 331 75 04
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Lycksele Motorstadion, Asptjärnsvägen 30

Tidsplan:

Onsdag 24 juli
15.00-22.00 Depån öppen, respektera tiden pga andra arrangemang.
17.45-20.45 Anmälan till besiktning(obligatorisk anmälan LMK
förare)
18.00-21.00 Besiktning(obligatorisk besiktning för LMK förare)
22.00- Depåtystnad råder fram till 06.00

Torsdag 25 juli
07.00-08.00 Anmälan till besiktningen
07.00-09.00 Besiktning
09.00 Funktionärssammanträde
09.30 Förarsammanträde
10.00 Första start

Resultatlistan anslås:

Officiella anslagstavlan på klubbstugans gavel

Tävlingens genomförande:

Tävlingen kommer att genomföras den 25 juli 2019.
Besiktning kommer att ske kvällen före tävlingen, samt på tävlingsdagen.
Samtliga förare kör 3 kvalheat om 3 varv.
Startspår enligt kvalheatlista.
Startspår i finaler väljs enligt den totala poängen från kvalomgångarna,
högst poäng väljer startspår först.

De 11 bästa juniorerna kvalificerar sig till B- respektive A-final.
Vid färre än 12 startande i Juniorklassen kommer endast A-final att köras.
Vid minst 20 startande juniorer körs C-final

De 11 bästa seniorerna placerar sig i B respektive A-final.
Vid minst 20 startande seniorer körs även C-final
Vid minst 50 startande seniorer körs även D-final.

De 11 bästa damerna kvalificerar sig i A- och B-final. Vid färre än 12 startande i
damklassen kommer endast A-final att köras.
Vid minst 20 startande damer körs C-final

Vid färre än 6 veteraner, inlottas dessa bland seniorerna.

Runner-up kommer att tillämpas i B,C, D etc. finaler.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Fri gallring kan ske efter anmälningstidens utgång om antalet anses för stort. Gallring tillämpas inte i juniorklass.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Se ovan (antal startande)

Startordning:

Junior, Dam, Senior

Startuppställning:

6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Se separat stycke nedan

Däckbegränsning:

Fritt, dock ej dubbdäck

Avgifter:

Senior, Damer, Veteran 300 kr
Juniorer 200 kr
El finns ej att tillgå i depån, eget elverk får användas.
Ev. avlysning/inställande av tävling sker i samråd med domare


Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Alla heat räknas, sedan särskiljning enligt placering i heat 3, 1, 2. Därefter särskiljs förarna
genom datorprogrammets slump.

Poäng i kvalheaten sker enligt
1: an 7p, 2: an 5p, 3: an 4p, 4: an 3p, 5: an 2p, 6: an
Totalpoängen inplacerar i respektive final.

Hederspriser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

0722058106

Återbud, telefonnummer:

0703392640

Anmälan till:

annaobrand@hotmail.com

E-post:

annaobrand@hotmail.com

Alternativspår
Arrangören kommer att tillämpa alternativspår. Samtliga bilar skall
EN gång i varje heat passera kontrollpunkt i alternativspåret, förutom vid utdömd
tjuvstart då man ska passera alternativspåret två gånger.

Tjuvstart
Mätning av tjuvstart sker med Pixel Motorsports startsystem, med
lasermätning. Direkt omstart, tjuvande ekipage tilldöms 2 * alternativspår.
Andra gången samma ekipage tjuvstartar i samma heat, utesluts denna.

Säkerhet
All eldning är förbjuden i depåområdet. Vid grillning inom området ska
största säkerhet beaktas av respektive förare/team/familj för att inga olyckor ska hända.
Brandsläckare skall vara framtagen och lättillgänglig. Vid svetsning och dylika heta
arbeten skall egen brandsläckare, minst 6 kg pulver vara framtagen och lättillgänglig.
Kravet är att alltid ha en 6 kg pulversläckare på depåplatsen.

Hemmaförare
Samtliga hemmaförare ska anmäla minst en funktionär när man
anmäler sig till tävlingen

Ljussystem
Tävlingen kommer att använda Pixel Motorsports ljussystem för flaggor
på posteringar och huvudpostering. De flaggor som används på
huvudposteringens display är: Svart (Black Flag),. Observation, teknisk,
målflagga och vit flagga.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se