Inbjudan till Målilla MK Bilklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Målilla MK Bilklubb

Tävling:

Bilspeedway

Tävlingen inlagd:

2019-06-24

Tävlingsdatum:

2019-08-24

Sista anmälningsdatum:

2019-08-18
Funktionärer

Tävlingsledare:

Joakim Thylen 073-182 27 23

Biträdande Tävlingsledare:

Anneli Thylen 070-534 32 01.

Raceontroller:

Åke Gustafsson 073- 061 39 87

Domare:

Per-Erik Åberg 070-658 08 21

Teknisk chef:

Lars Fransson 070-252 68 78.

Säkerhetschef:

Stefan Löfgren 070- 578 21 92.

Miljöchef:

Roger Lundh 070-332 36 88.
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Målilla Motorstadion

Tidsplan:

Administrativ incheckning/anmälan: 07:00-09:00.
Besiktning (i lottningsfållan): 07:00-09:00.
Funktionärsmöte (vid klubblokalen): 09:15.
Förarsammanträde (på startplattan): 09:30.
Första start: 10:00.
Prisutdelning sker direkt efter avslutad A-final.

Resultatlistan anslås:

Heatresultat anslås fortlöpande i depån. Resultat läggs ut på www.malillamkbilklubb.se Resultatlistan anslås fortlöpande, på anslagstavlan i depån.

Tävlingens genomförande:

Alla förare kör 3 omgångar, heaten omfattar 4 varv och i finalheaten körs 6 varv. Finalerna körs med
Runner-up. B final vid minst 15 startande, C final vid minst 28 startande, D final vid minst 45
startande.
Utsedd plats med presenning kommer finnas för tankning.
Poängfördelning 7, 5, 4, 3, 2 och 1.
Vid alla rullningar stoppas heaten med rödflagg, förutom vid rullning på sista varvet i heatet.
Rödflaggat-heat körs om direkt utan depåstopp. Är ett heat redan uppställt på startplattan släpps
detta iväg först – därefter körs det rödflaggade heatet.
Vid särskiljning gäller omgång 3,2,1. Kan förare ändå inte särskiljas sker lottning.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Max 120 startande totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 120 startande totalt.

Startordning:

Presenteras på förarsammanträdet.

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd.

Miljö:

Se G2

Målilla MK är miljöcertifierade. Tomgångskörning i depån max 1min. Vår miljöstation och våra soptunnor skall användas för skräp och dylikt.

Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Däcksrensning förbjuden, FR 7.0.

Avgifter:

Senior, Veteran, Dam 300:-
Junior: 200:-
Eventuellt efteranmälningsavgift 200:-.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till alla finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Niklas Örmander 073- 045 96 08 Joakim Thylen 073 182 27 23.

Återbud, telefonnummer:

Niklas Örmander 073- 045 96 08.

Anmälan till:

Sker online via Anmalanonline.se.

E-post:

Malillamkbilklubb@gmail.com

Alkotest kan förekomma.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se