Inbjudan till Asarums MS

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Asarums MS

Tävling:

lilla asarumsfestivalen - 3:e upplagan (Förlängd anmälan - kostnadsfritt)

Tävlingen inlagd:

2019-07-02

Tävlingsdatum:

2019-08-18

Sista anmälningsdatum:

2019-08-15
Funktionärer

Tävlingsledare:

Oscar Olsson

Biträdande Tävlingsledare:

-

Raceontroller:

Michael Sörensen och Joakim Hallengren

Domare:

Andreas Cronsell

Teknisk chef:

Erik Walter

Säkerhetschef:

David Pettersson

Miljöchef:

Sven Maltesson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Hokabanan

Tidsplan:

Sista anmälningsdag 2019-08-12 klockan 24.00
Anmälan 07.00-09.00
Besiktning AMS förare 07.00-07.15
Besiktning övriga 07.15-9.00
Förarsammanträde på startplattan 09.15
Första start 10.00

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan i depån efter varje heat samt efter tävling på www.asarumsms.com. Inga resultatlistor skickas ut.

Tävlingens genomförande:

Alla kör 3 kvalomgångar med 3 varv, 6 startande i varje heat i den mån det är möjligt, uppflyttning tillämpas. Startordning sen, dam och jun. Poängräkningen 7,5,4,3,2,1 vid lika poäng räknas omg. 3,omg 2,omg 1 sedan lottning.
Vid 6 juniorer eller mindre tävlingsdagen körs juniorklassen i 4 omgångar, där den sammanlagda poängen utgör resultatlistan. Är det mindre än 6 damer tävlingsdagen kommer de att köra med seniorerna. Vid exakt 6 damer tävlingsdagen kommer de köra 4 alternativt 5 kvalomgångar, beroende på antalet anmälda, där den sammanlagda poängen utgör resultatlistan.
Vid mindre än 60 startande kommer vi köra fyra omgångar och därefter finaler.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer och damer.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

140

Startordning:

Seniorer, damer och juniorer, uppflyttning kan förekomma.

Startuppställning:

Bilarna står bredvid varandra.

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart. Den som tjuvstartat får 1 poäng vid fullföljt heat. Övriga förare får poäng efter den placering de har vid målgång (enl. Södras Cupregler).

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet med däck utan slirskydd

Avgifter:

Senior och dam 300 kr och Jun 200 kr. Ej avanmälda debiteras med 500 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Till samtliga finalister.
De 5 bästa kör A- final, 6-10 kör B-final, 11-16 kör C-final runner up tillämpas
Finalerna körs i 5 varv. Vid minst 18 anmälda damer och juniorer vid ordinarie sista anmälningstid körs B-final. Vid 25 anmälda körs C-final.

Upplysningar, telefonnummer:

Fredrik Lager, 070-4152185

Återbud, telefonnummer:

48 tim innan anmälan öppnar på sms till 070-4152185

Anmälan till:

skickas via Anmälan online.med samtliga relevanta uppgifter.

E-post:

fredriklager71@gmail.com


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se