Inbjudan till SMK Motala Bil

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Motala Bil

Tävling:

Folkracefestivalen i Motala - Efteranmälan

Tävlingen inlagd:

2019-07-03

Tävlingsdatum:

2019-07-16 -> 2019-07-20

Sista anmälningsdatum:

2019-07-13
Funktionärer

Tävlingsledare:

Fia Häggberg, 0703-21 89 31, Madelaine Lundin 0735-59 69 08

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Robert Ledin, Lina Zetterström

Domare:

Stanley Thiman

Teknisk chef:

Johan Spennare

Säkerhetschef:

Jimmy Ljungeskog

Miljöchef:

Peter Svensson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Duntebergets Motorsportsområde, Motala

Tidsplan:

Kvaldag Tisdag 16/7, seniorer + juniorer + veteraner och damer.
Anmälan 06:30 - 08:45
Besiktning 06:30 - 09:00
Förarsammanträde 09:15
Första start 10:00

Kvaldag Onsdag 17/7, seniorer + juniorer + veteraner och damer.
Anmälan 06:30 - 08:45
Besiktning 06:30 - 09:00
Förarsammanträde 09:15
Första start 10:00

Kvaldag Torsdag 18/7, seniorer + juniorer + veteraner och damer.
Anmälan 06:30 - 08:45
Besiktning 06:30 - 09:00
Förarsammanträde 09:15
Första start 10:00

Kvaldag Fredag 19/7, seniorer + finaler damer och veteraner.
Anmälan 06:30 - 08:45
Besiktning 06:30 - 09:00
Förarsammanträde 09:15
Första start 10:00

Finaldag Fredag 19/7, veteraner 36 st. (3x12). Damer 36 st. (3x12).

Finaldag Lördag 20/7, senior 120 st. (30x4). Juniorer 36 st. (3x12).
Anmälan 06:30 - 08:45
Besiktning 06:30 - 09:00
Förarsammanträde 09:15
Första start 10:00

Vid för få anmälda kommer vi att plocka ihop förare till färre dagar för de olika
klasserna.

Gallring: Vid för stort antal anmälda sker gallring enligt arrangörens eget val.

OBS!
Önskemål om vilken kvaldag du vill köra kan göras, men vid efteranmälan kommer vi att
plocka in efteranmälda där det finns plats.
Likaså vid önskemål om byte av dag kan detta bara ske vid mån av plats.


Resultatlistan anslås:

Fortlöpande på anslagstavlan vid speakertornet. Efter tävlingen på på SMK Motala Bils hemsida och på Folkracefestivalens facebooksida.

Tävlingens genomförande:

Senior kvaldag:
Samtliga förare kör två heat. De förarna med minst tolv poäng efter omgång 2 är
direktkvalificerade till finaldagen.
De därefter följande 36 förarna kör en tredje omgång.
Därefter räknas samtliga förares 2 bästa heat samman.
Totalt går 30 förare vidare till finaldagen.

Senior finaldag:
Samtliga förare kör två heat. De 30 bästa lottas in i fem semifinaler där segraren går till
A-final, 2:an till B-final, 3:an till C-final samt 4:an till D-final. Sista finalplatsen i D-
finalen blir den bästa poängplockaren av alla femteplatserna i semifinalerna. Vid lika
poäng blir det lottning.
Runner-up tillämpas i finalerna.

Junior kvaldag:
Samtliga förare kör två heat. De förarna med minst tolv poäng efter omgång 2 är
direktkvalificerade till finaldagen.
De därefter följande 12 förarna kör en tredje omgång.
Därefter räknas samtliga förares 2 bästa heat samman.
Totalt går 12 förare vidare till finaldagen.

Junior finaldag:
Samtliga förare kör tre heat. De 16 med högst poäng går vidare till A-,B- samt C-final.
Runner-up tillämpas i finalerna

Veteran kvaldag:
Samtliga förare kör två heat. De förarna med minst tolv poäng efter omgång 2 är
direktkvalificerade till finaldagen.
De därefter följande 12 förarna kör en tredje omgång.
Därefter räknas samtliga förares 2 bästa heat samman.
Totalt går 12 förare vidare till finaldagen.

Veteran finaldag:
Samtliga förare kör tre heat. De 16 med högst poäng går vidare till A-, B- samt C-final.
Runner-up tillämpas i finalerna.

Damer kvaldag:
Samtliga förare kör två heat. De förarna med minst tolv poäng efter omgång 2 är
direktkvalificerade till finaldagen.
De därefter följande 12 förarna kör en tredje omgång.
Därefter räknas samtliga förares 2 bästa heat samman.
Totalt går 12 förare vidare till finaldagen.

Damer finaldag:
Samtliga förare kör tre heat. De 16 med högst poäng går vidare till A-, B- samt C-final.
Runner-up tillämpas i finalerna.


Poängberäkning: 7, 5, 4, 3, 2, 1 poäng.
Särskiljning: Omgång 3, 2, 1. Därefter lottning.

Antal varv: 3 varv i heat och semifinaler samt 5 varv i ordinarie finaler.

Antalet som går vidare till finaldag kan ändras pga. antalet startande i respektive klass.

Förlottade heat kan ändras under dagarna för att få kompletta heat.

Rödflaggat heat startas om 3 heat senare i samma omgång.
Är det sista heatet i omgången, så startas heatet om 5 minuter efter att sista bilen
lämnat banområdet.

Joker-varv (alternativspår) kommer att användas.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Max 150 startande totalt/dag.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 150 startande totalt/dag.

Startordning:

Kommer i PM1.

Startuppställning:

6 bilar i bredd på startplattan.

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart innebär 1 extra Joker-varv (alternativ-spår). Alltså ska den tjuvstartande föraren köra totalt 2 Joker-varv istället för 1 under heatet. Vid tjuvstart mer än en gång per heat av samma förare medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet FR-T 2.1

Avgifter:

Senior, Dam och Veteran: 300 kr
Junior: 200 kr
Betalas vid uthämtning av startkuvert.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.
Föraroverall SKA bäras väl knäppt vid prisutdelning.

Pris till dagens bil:
Dagens snyggaste, säkraste, udda eller mest välbyggda bil vinner 5 000:-
Nomineringar och vinnare utses av en teknikerjury med olika klubbtillhörigheter.

Upplysningar, telefonnummer:

Fia Häggberg 0703-218931

Återbud, telefonnummer:

Återbud lämnas till Jennie Skill på 070-441 70 60, helst via sms. Vid återbud senare än 48 timmar före tävlingsdagen uttages en administrativ avgift på 500 kr.

Anmälan till:

Via Anmälan Online

E-post:

efteranmalan@folkracefestivalen.com

Anbud

Endast anbudslappar som tillhandahålls av klubben är giltiga vid anbud!

Delad bil

Ange vid anmälan under Övrigt om ni delar bil och med vem.

Depå

Större transportbilar och släpkärror än 2,5 x 7 meter parkeras på anvisad plats.
Alla fordon som är större än ovan ska ta kontakt med depåchef innan ankomst –
Depåchef meddelas i PM1.

Hemmaförare

Alla hemmaförare från SMK Motala Bil SKA anmäla minst 1 funktionär över 15 år i
samband med anmälan, annars innebär det startförbud.
(Funktionär anges under övrigt vid anmälan alternativt direkt till Jennie Skill på 070-441
70 60)

Övrigt

För löpande information, följ Folkracefestivalen i Motala på Facebook

OBS! Tävlingsdag

Önskemål om vilken kvaldag du vill köra kan göras, men vid efteranmälan kommer vi att
plocka in efteranmälda där det finns plats.
Likaså vid önskemål om byte av dag kan detta bara ske vid mån av plats.

Efteranmälan

OBS! Detta är en efteranmälan och alla anmälda kan ej garanteras startplats!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se