Inbjudan till Rasbo MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Rasbo MK

Tävling:

FR-Cupen 2019, Deltävling 1

Tävlingen inlagd:

2019-07-09

Tävlingsdatum:

2019-08-24

Sista anmälningsdatum:

2019-08-19
Funktionärer

Tävlingsledare:

Rolf Trolin, 073-524 49 37

Biträdande Tävlingsledare:

-

Raceontroller:

Niklas Björkén, 070-455 27 61

Domare:

Björn Stålborn, 070-592 25 76

Teknisk chef:

Gerry Olsson, 070-592 15 39

Säkerhetschef:

Roger Johansson, 070-637 54 53

Miljöchef:

Therese Johansson, 073-819 32 00
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Pusbol, 59.9006 17.8841

Tidsplan:

Besiktning: 07:00 - 09:00 (startplattan)
Anmälan: 07:00 - 09:00
Förarsammanträde: 09:30 (vid sekretariatet)

Första start: 10:00

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan efter varje omgång. Slutresultat hittar ni på www.rasbomk.se

Tävlingens genomförande:

3 kvalomgångar för seniorer och damer/veteraner.
4 kvalomgångar för juniorer.
Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1p
Förare som ej får målflagg erfaras 0p
Särskiljning: Omg. (4)-3-2-1, därefter lottning.
LOTTNINGEN GÖRS AV SEKRETARIATET

Dam/Veteran klassen skall köras som egen klass när 10 eller fler deltagare kommer till start i klassen. Vid 9 deltagare eller färre lottas dessa in i seniorklassen.

FINALER
Seniorer:
17 st eller färre startande körs endast A-final.
18-23 st startande körs A- och B-Final med runner up.
24 st eller fler startande körs A-, B- och C-Final med runner up.

Juniorer:
A-, B- samt C-Final körs om antalet startande räcker till de 3 finalerna, med runner up. Är antalet startande färre än till de tre finalerna (16 st), så körs ett sista chansen heat istället för C- eller B-final.

Damer/Veteraner:
10 st eller färre startande körs endast A-final.
10-17 st startande körs A- och B-Final med runner up.
18 st eller fler startande körs A-, B- och C-Final med runner up.

Tävlingen körs med alternativspår.
Alternativspåret måste köras minst 1 gång per heat och final.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Totalt 110 st

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Totalt 110 st

Startordning:

Juniorer, Damer/Veteraner, Seniorer

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2

Enligt FR reglementet.

Åtgärd vid tjuvstart:

Föraren som erhåller tjuvstarten ska köra 2 gånger i alternativet. Tjuvstart mer än 1 gång av samma förare, medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt FR-T 2.1, ej dubb.

Avgifter:

Seniorer, Damer/Veteraner: 300 kr
Juniorer: Fri start

Återbud senare än 48 tim. före första start uttas en
WO-avgift på 500:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister

Upplysningar, telefonnummer:

Emelié Johansson, 070-214 46 83

Återbud, telefonnummer:

Emelié Johansson, 070-214 46 83 (Skicka gärna SMS)

Anmälan till:

Anmälan online eller Emelié Johansson, 070-214 46 83

E-post:

ejohansson1992@gmail.com

FR-Cupen:
Rasbo MK och Films MK arrangerar deltävling 1 och 2 i FR-Cupen 2019, den 24-25 augusti.
Deltävling 1: Rasbo MK, 24 augusti.
Deltävling 2: Films MK, 25 augusti.

De båda tävlingstillfällena kommer att köras som tvådagars tävling, på två olika banor vid de två tävlingshelgerna. Dag ett på en av arrangörernas banor, dag två på den andra arrangörens bana.

Vill man köra båda dagarna anmäler man sig till båda arrangörernas tävlingar (2 separata anmälningar).
Vill man endast köra en av dagarna/tävlingarna så anmäler man sig till den anmälan man vill köra.

Förare får byta bil mellan lördagen och söndagens tävling och tillgodoräkna sig poängen i cupen för båda tävlingsdagarna. Byter föraren bil går bil 1 på anbud under första dagen.

Om förare kör sönder bil under dag ett och tar bil hem för att försöka reparera den inför dag två och misslyckas med att få den körbar. Bilen från dag ett skall dock finnas på plats och vara med på anbud dag två.

Om föraren inte får bilen körbar och väljer att bryta tävlingen skall den finnas på plats och vara med på anbud under dag två.
Om bil inte infinner sig för anbud dag två, utfaller tävlingsböter om 25 000 Kr. Enligt FR: 8.1
Om vitala delar byts ut på bil och detta kan påvisas, kommer det att bestraffas enligt FR:8.0

Se hela FR-Cupens reglemente på: www.upplandsbf.se

Delad bil:
Anges under övrigt i anmälan eller skicka meddelande till Emelié Johansson, 070-214 46 83

Hemmaförare:
Ska anmäla minst 1 funktionär till Emelié Johansson, 070-214 46 83, skicka ett sms med funktionärens namn och telefonnummer.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se