Inbjudan till Films mk

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Films mk

Tävling:

FR-Cupen 2019, Deltävling 2

Tävlingen inlagd:

2019-07-12

Tävlingsdatum:

2019-08-25

Sista anmälningsdatum:

2019-08-19
Funktionärer

Tävlingsledare:

Rolf Trolin 073-524 49 37

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Niklas Björkén, 070-455 27 61

Domare:

Björn Stålborn, 070-592 25 76

Teknisk chef:

Gerry Olsson, 070-592 15 39

Säkerhetschef:

Stefan Elmnert

Miljöchef:

Mikael Strömbäck 076-191 67 97
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Bergbybanan

Tidsplan:

Besiktning: 07:00 - 09:00 (startplattan)
Anmälan: 07:00 - 09:00
Förarsammanträde: 09:30 (vid sekretariatet)
Första start: 10:00

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan efter varje omgång. Slutresultat hittar ni på www.filmsmk.se

Tävlingens genomförande:

3 kvalomgångar för seniorer och damer/veteraner.
4 kvalomgångar för juniorer.
Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1p
Förare som ej får målflagg erfaras 0p
Särskiljning: Omg. (4)-3-2-1, därefter lottning.
LOTTNINGEN GÖRS AV SEKRETARIATET

Dam/Veteran klassen skall köras som egen klass när 10 eller fler deltagare
kommer till start i klassen. Vid 9 deltagare eller färre lottas dessa in i
seniorklassen.

FINALER
Seniorer:
17 st eller färre startande körs endast A-final.
18-23 st startande körs A- och B-Final med runner up.
24 st eller fler startande körs A-, B- och C-Final med runner up.

Juniorer:
A-, B- samt C-Final körs om antalet startande räcker till de 3 finalerna, med
runner up. Är antalet startande färre än till de tre finalerna (16 st), så körs ett
sista chansen heat istället för C- eller B-final.

Damer/Veteraner:
10 st eller färre startande körs endast A-final.
10-17 st startande körs A- och B-Final med runner up.
18 st eller fler startande körs A-, B- och C-Final med runner up.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Totalt 110

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Totalt 110

Startordning:

Juniorer, Damer/Veteraner, Seniorer

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2

SE G2.

Åtgärd vid tjuvstart:

Starten går om. Två tjuvstarter av samma förare medför uteslutning ut heatet.

Däckbegränsning:

Enligt FR-T 2.1, ej dubb.

Avgifter:

Seniorer, Damer/Veteraner: 300 kr
Juniorer: Fri start

Återbud senare än 48 tim. före första start uttas en
WO-avgift på 500:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister

Upplysningar, telefonnummer:

Madelene Björck, 073-8171240

Återbud, telefonnummer:

I första hand på sin egen sida på anmälanonline, i andra hand till Madelene Björck, 073-8171240

Anmälan till:

Anmälanonline

E-post:

madde@filmsmk.se

Fr-cupen:
Rasbo MK och Films MK arrangerar deltävling 1 och 2 i FR-Cupen
2019, den 24-25 augusti.
Deltävling 1: Rasbo MK, 24 augusti.
Deltävling 2: Films MK, 25 augusti.

De båda tävlingstillfällena kommer att köras som tvådagars tävling, på två olika
banor vid de två tävlingshelgerna. Dag ett på en av arrangörernas banor, dag två
på den andra arrangörens bana.

Vill man köra båda dagarna anmäler man sig till båda arrangörernas tävlingar (2
separata anmälningar).
Vill man endast köra en av dagarna/tävlingarna så anmäler man sig till den
anmälan man vill köra.

Förare får byta bil mellan lördagen och söndagens tävling och tillgodoräkna sig
poängen i cupen för båda tävlingsdagarna. Byter föraren bil går bil 1 på anbud
under första dagen.

Om förare kör sönder bil under dag ett och tar bil hem för att försöka reparera
den inför dag två och misslyckas med att få den körbar. Bilen från dag ett skall
dock finnas på plats och vara med på anbud dag två.

Om föraren inte får bilen körbar och väljer att bryta tävlingen skall den finnas på
plats och vara med på anbud under dag två.
Om bil inte infinner sig för anbud dag två, utfaller tävlingsböter om 25 000 Kr.
Enligt FR: 8.1
Om vitala delar byts ut på bil och detta kan påvisas, kommer det att bestraffas
enligt FR:8.0

Se hela FR-Cupens reglemente på: www.upplandsbf.se

Delad bi:
Anges under övrigt i anmälan eller skicka meddelande till
Madelene Björck, 073-8171240

Hemmaförare
Ska anmäla minst 1 funktionär till Jenny Annerstedt 072-
574 80 83, skicka ett sms med funktionärens namn och telefonnummer.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se