Inbjudan till Krokoms MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Krokoms MK

Tävling:

OKQ8-racet ( Med stort prisbord från OKQ8 Krokom )

Tävlingen inlagd:

2019-07-29

Tävlingsdatum:

2019-09-14

Sista anmälningsdatum:

2019-09-09
Funktionärer

Tävlingsledare:

Jocke Hestner 070-382 60 18

Biträdande Tävlingsledare:

Ulf Jernström 070-698 58 77

Raceontroller:

Anneli Seger 070-679 31 76

Domare:

Åke Holmbom 070-566 46 90

Teknisk chef:

Håkan Grundal 076-824 16 00

Säkerhetschef:

Pär Nilsson 070-326 46 57

Miljöchef:

Jan Nykvist 070-564 37 18
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Krokoms Motorbana

Tidsplan:

Anmälan+ Besiktning Fredag 13/9 17.30 - 19.30
Anmälan Lördag 14/9 07.00 - 09.00
Besiktning Lördag 14/9 07.00 - 09.15
Förarsammanträde 09.30
Första start 10.00

Resultatlistan anslås:

På den officiella anslagstavlan + www.krokomsmk.se

Tävlingens genomförande:

Tre kvalomgångar där alla räknas.
Två förlottade kvalomgångar körs före paus.
Därefter lottas den tredje kvalomgången bland kvarvarande tävlande.
( För att slippa tomplatser i tredje kvalomgången )
6-bils heat.
Spårlottning görs av resultatdatorn så att på de anslagna heatlistorna är spårvalen klara.
Särskiljning vid lika poäng Omg. 3, 2, 1
Därefter lottning som görs av resultatdatorn i sekretariatet.
Kvalheaten körs i tre varv.
Poängberäkning 7, 5, 4, 3, 2, 1
Finaler med Runner up.
Antalet finaler beroende på antalet startande.
Finalerna körs i fem varv.

Tävlingen genomförs med alternativspår som ska köras 1 gång / heat och final

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Ingen begränsning

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Inga

Startordning:

Damer, Juniorer, Seniorer, Veteraner ( Vid minst 10 startande )

Startuppställning:

6-bilsheat på startlinje med " Slalomkäppar " Startljus används.

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Två tjuvstarter av samme förare medför uteslutning ur heatet / finalen

Däckbegränsning:

Enl. FR-reglementet . Ej dubb.

Avgifter:

Damer , Seniorer, Veteraner 300:-
Juniorer 200:-

WO-avgift på 500:- kommer att tas ut vid avanmälan senare än
48 timmar före första start.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister med placeringsgravyr 1-6 A, B, C-final
( Beroende på antalet startande i klasserna )

Upplysningar, telefonnummer:

Jocke Hestner 070-382 60 18

Återbud, telefonnummer:

Jocke Hestner 070-382 60 18

Anmälan till:

SBF´s Anmälan Online

E-post:

krokoms.mk@home.se

Säkerhet
En brandsläckare på minst 6 kg. ska finnas väl synlig på
den tävlandes depåplats.

Delad bil
Ange på anmälan i rutan " Övrig information " om Ni delar
bil och med vem

Bilbyte
Det kommer INTE att vara tillåtet att byta bil oavsett tävlingsklass.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se