Inbjudan till Eskilstuna MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Eskilstuna MK

Tävling:

Kräftracet

Tävlingen inlagd:

2019-07-30

Tävlingsdatum:

2019-08-24

Sista anmälningsdatum:

2019-08-19
Funktionärer

Tävlingsledare:

Jonas Lagergren 0727208639

Biträdande Tävlingsledare:

Ronny Jansson

Raceontroller:

Sture Norlin

Domare:

Lars-Inge Broman

Teknisk chef:

Runar Carlsson

Säkerhetschef:

Meddelas i PM

Miljöchef:

Meddelas i PM
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Ekebybanan Eskilstuna

Tidsplan:

Anmälan 06:45 - 08:45

Besiktning St.nr 1 - 30 07.00 - 07.30
St.nr 31-60 07.30 - 08.00
St.nr 61 - 08.00 - 08.30
Juniorer Damer/Veteraner 08.30 - 09.00


Förarsammanträde 09:30
Första start 10:00

Resultatlistan anslås:

Delresultat efter vart 3:e heat Fullständigt resultat via mail. Samt vid prisutdelnigen.

Tävlingens genomförande:

Klasserna kör 3 förlottade kvalomgångar samt A, B, C- Finaler (antal finaler beroende på antal anmälda i resp. klass).

Heaten omfattar 3 varv. Finaler körs i 5 varv.
Poängen utdelas efter passerande av målflagg.
Poäng räkning 7,5,4,3,2,1
Vid lika poäng till final räknas omgång 3, 2, 1 och därefter lottning.

Vid mindre än 6 st. damer sammanlottas dessa med seniorklassen.

Rödflaggat heat körs sist i omgången. Om sista heatet skall köras om sker detta 5 minuter
efter att sista bilen lämnat banområdet.

Alternativspår kommer användas skall köras minst 1 gång

Prisutdelningen kommer ske vid klubbstugan

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner

Antal startande i respektive klass:

120

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

120

Startordning:

Meddelas i PM

Startuppställning:

6 bilar med gemensam start

Miljö:

Se G2

Miljöstation bakom klubbhuset. Soptunnor finns i Depån. Ingen öppen eld i depån. Uppsamlingskärl,pressening under tävlingsbilen brandsläckare skall finnas synligt vid serviceplatsen

Åtgärd vid tjuvstart:

Backa tillbaka. Se även FR 7.5

Däckbegränsning:

Enligt reglementet FR-T 2.1

Avgifter:

Sen. Dam 300:- Jun.200:-
Startavgiften skall inbetalas via BG 5184-8653 swish 1236929012 och

Finnas bokförda på klubbens konto senast torsdagen den 22 augusti.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Utdelas till samtliga finalister. Vid klubbstugan

Upplysningar, telefonnummer:

070-6504532 ej efter 21,00

Återbud, telefonnummer:

070-6504532 ej efter 21,00 Helst via sms

Anmälan till:

Eskilstuna MK Box 271 631 04 Eskilstuna

E-post:

eskilstunamk@swipnet.se

Övrigt

Startavgiften skall inbetalas via BG 5184-8653

eller swish 1236929012 och finnas bokförda på klubbens konto senast torsdagen den 22 augusti.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se