Inbjudan till Falköpings mk

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Falköpings mk

Tävling:

Västsprinten deltävling 4

Tävlingen inlagd:

2019-08-01

Tävlingsdatum:

2019-08-18

Sista anmälningsdatum:

2019-08-10
Funktionärer

Tävlingsledare:

Eva Bergqvist 0735321973

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Eva bergqvist 07355321973

Domare:

Börje fröberg 0706020836

Teknisk chef:

Jocke holm 0723813184

Säkerhetschef:

Morgan helander 0739941631

Miljöchef:

Putte holm
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Falköpings motorstadion uddagården, följ skyltar motorstadion

Tidsplan:

07.00- 09.00 Anmälan i klubbhuset, Besiktning i hangaren i depån.
Vid besiktning skall föraroverall vara på.
09.30 Förarmöte vid klubbhuset.
10.00 Första start

Resultatlistan anslås:

Finns att hämta vid prisutdelningen, läggs ut på fmk:s hemsida

Tävlingens genomförande:

Sprintsträcka på ca 2km som körs på grus, asfalt och betong underlag,
körs 3ggr varav 2 bästa tiderna slås ihop och räknas.
Särskiljning 3,2,1 vid lika tid.
Enskild start, sker med startljus, tidtagning sker med fotocell, tid anges
med 1/100sek.
Start sker i startnummer ordning med juniorer först.
Tidstilägg 5sek per prickbelastat hinder.
Tjuvstart, 10Sek tidstillägg/påbörjad tjuvstartssekunds.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer, veteraner och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Max 140 st

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

140

Startordning:

Seniorer FWD, Seniorer RWD, Veteraner, Damer ,Juniorer och Debutanter med gällande FR-licens.

Startuppställning:

Seniorer FWD, Seniorer RWD, Veteraner, Damer ,Juniorer och Debutanter

Miljö:

Se G2

Falköpings Motorstadion är Miljöcertifierad. Avfall lämnas på särskilt ställe i depån. Tomgångskörning i depån max 1 min. Oljeuppsamlare och PRESENNING under hela bilen skall finnas. Brandsläckare 6kg ska finnas. Brott mot dessa regler medför uteslutn

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart 10 SEK tidstillägg/påbörjad tjuvstartssekunds

Däckbegränsning:

Enl fr-reglementet

Avgifter:

Seniorer/Veteraner och Damer 300:--, Juniorer har fria starter
Efteranmälan 150:-- kr extra. Walk over avgift 500:--.
Betalas tävlingsdagen kontant eller Swish.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

1 pris/5tävlande max 6 st/klass
Förare som deltar i prisutdelningen som sker direkt i anslutningen till
tävlingen slalla vara iklädd föraroverall enl. Reglemente

Upplysningar, telefonnummer:

Jonas sandgren 0702376483

Återbud, telefonnummer:

Jonas sandgren 0702376483 senast 48 timmar innan tävling. Senare återbud debiteras 500 kr i Walk overavgift

Anmälan till:

Sker via anmälanonline.se

E-post:

Falkopingsmk@hotmail.com


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se