Inbjudan till Folkrace Gotland

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Folkrace Gotland

Tävling:

Sprint tävling 2 av 4

Tävlingen inlagd:

2019-08-07

Tävlingsdatum:

2019-08-17

Sista anmälningsdatum:

2019-08-13
Funktionärer

Tävlingsledare:

Monica Viberg

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:


Domare:

Göran Ekström

Teknisk chef:

Lars Tjengvall

Säkerhetschef:


Miljöchef:

Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Gutebanan

Tidsplan:

14:00 - 14:30 Anmälan & Besiktning
14:45 Förar & Funkis möte
15:00 Första start

Resultatlistan anslås:

Anslagstavla i depå, samt på hemsidan www.folkrace-gotland.se. Även live resultat

Tävlingens genomförande:

Samtliga kör 3 omgångar på tid, Samtliga tider slås samman.
Enskild start, sker med startljus, tidtagning sker med fotocell.

Särskiljning 3,2,1 vid lika tid.

Start sker i startnummer ordning.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:


Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:


Startordning:

Senior,Junior,Dam,Veteran

Startuppställning:

Tävlande kallas till sin omgång med signal depån.

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart påförs en strafftid på 10sec

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet utan dubb.

Avgifter:

Sen,Dam,Vet 300:-
Juniorer 200:-

ingen efteranmavg.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

De tre bästa erhåller pris i resp klass.

Upplysningar, telefonnummer:

Lars Jakobsson 0705-281593

Återbud, telefonnummer:

0705281593

Anmälan till:

lasse@follingbo.se

E-post:

lasse@follingbo.se

Funktionär
Samtliga förare medtager minst 1 funktionär


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se