Inbjudan till Laholms mk

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Laholms mk

Tävling:

Hösttävling

Tävlingen inlagd:

2019-08-14

Tävlingsdatum:

2019-09-14

Sista anmälningsdatum:

2019-09-08
Funktionärer

Tävlingsledare:

Lars-Gunnar Olsson 0706276779

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Claes-Göran Kullberg, Tommy Malmborg

Domare:

Andreas Cronsell

Teknisk chef:

Michael Sörensen

Säkerhetschef:

Henrik Hansen

Miljöchef:

Roger Nilsson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Lunnagårdsbanan Edenberga

Tidsplan:

Anmälan 06.45-08.00
Besiktning 07.00-08.45 på startplattan
Förarsammanträde 09.00 på startplattan.
Första start 09.30

Omgång 1 och 2
Lunch
Omgång 3
Finaler

Resultatlistan anslås:

Anslagstavlan vid framkallning

Tävlingens genomförande:

Samtliga kör 3 kvalomgångar.
Seniorer, damer och juniorer, beroende på antal anmälda vid anmälningstidens utgång i varje
klass, B-final vid minst 18 anmälda vid anmälningstidens utgång, C-final vid minst 25 anmälda
vid anmälningstidens utgång.
Kvalen 3 varv, finaler 5 varv. Runner-up tillämpas.
Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1.
Särskiljning vid lika poäng: bäst poäng i kval 3, kval 2, kval 1 och därefter lottning.
Rödflaggat heat startas sist i omgången, vid tjuvstart omstart direkt.
Alternativspår kommer användas skall köras minst 1 gång per heat/final

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer och damer

Antal startande i respektive klass:

150

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

150

Startordning:

Junior,Dam,Senior

Startuppställning:

6 bilsheat så långt som möjligt

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart. Den tjuvstartande får maximalt 1 poäng, oavsett placering i heatet. Övriga deltagare får poäng efter den placering man har vid målgång. Vid brutet heat erhålls 0 poäng. I finalen bestraffas tjuvstart enligt Tävlingsreglemente FR 2019.

Däckbegränsning:

Enligt FR reglementet

Avgifter:

Anmälningsavgift: Seniorer och Damer 300:-, Juniorer 200:-.
Ej anmälan om återbud senast 48 timmar innan deb. med 500:- i wo-avgift enligt FR-
reglementet.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Henrik Hansen 0768541006

Återbud, telefonnummer:

Patrik Nilsson 0703175767

Anmälan till:

Endast via anmälanonline

E-post:

laholmsmotorklubb@gmail.com

Delad bil:
ange i anmälan vid delad bil

Bussar:
Bussar över 12m till vänster i depån ange i anmälan


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se