Inbjudan till SMK Valdemarsvik Valdemarsvik

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Valdemarsvik Valdemarsvik

Tävling:

Hösttävling – Mlimits cup #6

Tävlingen inlagd:

2019-08-13

Tävlingsdatum:

2019-09-14

Sista anmälningsdatum:

2019-09-07
Funktionärer

Tävlingsledare:

Susann Ramqvist 0705374655

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Michael Svensson 0730817508

Domare:

Madelaine Lundin 0735596908

Teknisk chef:

Robert Wader 0703131354

Säkerhetschef:

Mattias Sääf 0703354229

Miljöchef:

Mattias Lindahl 0706602128
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Toverums motorsportsområde 0703354229

Tidsplan:

Anmälan 07,00-09,00

Besiktning på startplattan 07,00-09,15
Förarsammanträde vid startplattan 09,30
Första start 10,00

Resultatlistan anslås:

Fortlöpande vid sekretariatet

Tävlingens genomförande:

Tävlingen körs enligt Mlimits cup

Samtliga förare kör tre kvalomgångar med poängräkning 7,5,4,3,2,1
vid särskiljning gäller omgång 3,2,1. Kan förare ändå inte särskiljas
sker lottning.
Den tävlande måste passera målflagg för att få poäng.
Kvalheaten körs i tre varv och finaler i fem varv

A,B,C Final Senior
A,B Final Junior, Dam, Veteran
Runner up tillämpas i finalerna
Rödflaggat heat körs om omgående utan depåstopp. Är ett heat
redan uppställt på startplattan släpps detta först.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer,veteran och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

ca 140st

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till gallring enligt Mlimits cup

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Cirka 140st

Startordning:

Senior, Veteran, Junior, Dam

Startuppställning:

6 bilar i bredd på startplattan, med ljusstart

Miljö:

Se G2

Se G2 Enligt G2. Presenning och uppsamlingskärl under tävlingsbilen.

Åtgärd vid tjuvstart:

2 poängs avdrag i kvalheatet, i final 2 poäng avdrag av inkörda kvalpoäng

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet

Avgifter:

Senior 300kr

Junior 200kr (Junior hemmaklubben fri start)
Betalas vid anmälan på tävlingsdagen kontant eller swish.
Efteranmälningsavgift +200kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Mattias Sääf 0703354229

Återbud, telefonnummer:

Mattias Sääf 0703354229

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

smkvaldemarsvik@gmail.com

Hemmaförare
Hemmaförare ska vara behjälpliga vid besiktning i god tid, även

arbetsuppgifter efter tävlingens slut.

Delade bilar
Ange vid anmälan till tävlingen om ni delar bil och med vem, skriv det i 

rutan ”Övrigt”


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se