Inbjudan till Vännäs Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Vännäs Motorklubb

Tävling:

Nymans Däck presenterar Pengfors 37:e

Tävlingen inlagd:

2019-08-14

Tävlingsdatum:

2019-09-14

Sista anmälningsdatum:

2019-09-10
Funktionärer

Tävlingsledare:

Roland Åström 070-645 48 67

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Samuel Nilsen 070-695 70 35

Domare:

Mikael Lundström 070-236 10 65

Teknisk chef:

Jan Carlsson 070-380 10 65

Säkerhetschef:

Simon Jälmbrant 070-315 19 71

Miljöchef:

Stefan Lindahl 072-567 30 61
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Pengfors Motorstadion, Vännäs

Tidsplan:

Tidsplan:
Tisdag 10 sept: Anmälan stänger
Fredag 13 sept: 18,00 depån öppnar
Lördag 13 sept: 07,30-10,00 besiktning
08,30 sista anmälan till besiktning
10,30 förarsammanträde
11,00 första start


Resultatlistan anslås:

I depån fortlöpande

Tävlingens genomförande:

Samtliga startande kör 3 st. kvalomgångar om 3 varv.
Alla kvalomgångar räknas till finaler.
Finaler:
Herr: A,B,C om 5 varv
Dam/Jun/Supersenior: A, B-final om 15 st. eller fler startande
Särskiljning: placering i heat 3,2,1 därefter lottning.
Runner-Up gäller i finaler
Alternativspår kommer att tillämpas, en gång/heat utom vi tjuvstart
Rullning: Vid rullning är heatet avbrutet för rullad bil.
Poäng: 1:an 7p, 2:an 5p, 3:an 4p, 4:an 3p, 5:an 2p, 6:an 1 p.
Rödflaggat heat: omstart av rödflaggat heat SKALL ske direkt efter det att heatet flaggas av. Inga reparationer är tillåtet.
Bilbyten: inga bilbyten tillåtet.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer

Antal startande i respektive klass:

Herr 72 st. Dam/Jun/Supersen. (veteran) ingen begräsning.

Gallringsmetod:

Efter ankomstdatum

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Herr 72 st. Dam/Jun/Supersen. (veteran) ingen begräsning.

Startordning:

Jun / Supersen. / Dam / Herr

Startuppställning:

Lottas i datorprogram

Miljö:

Se G2

Enl. G 2 Se inbjudan på www.vannasmotorklubb.se

Åtgärd vid tjuvstart:

Felaktig start: Första bil som utför felaktig start tilldöms 2xJoker (alternativspår).

Däckbegränsning:

Fritt, odubbat. Däcksvärmning förbjudet

Avgifter:

Herr o Dam: 300:-
Jun / Supersen. 200:-
Efteranmälan 100:- extra

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser

Upplysningar, telefonnummer:

Jonas Lindgren 070-669 77 73 Kent Venngren 070-293 37 54

Återbud, telefonnummer:

Mail: vannas.mk@telia.com

Anmälan till:

vannas.mk@telia.com, delas bil skall detta anges på anmälan.

E-post:

vannas.mk@telia.com

VMK-förare
Förare tävlande för Vännäs MK skall anmäla minst 1 st. funktionär. Anmälan funktionär skickas till: vannas.mk@telia.com

Besiktning
Besiktning sker enligt ovanstående tidsplan.
Personlig utrustning skall uppvisas. (balaklava, hjälm, overall, skor, handskar, krage). Overall skall vara påtagen vid besiktning.

Depå
Miljökrav enligt G2. Tävlingsledningen och arrangören har befogenhet att efter tillsägelse rätt att ta ut miljöavgift på 500 kr för förare/bilar dom inte rättar efter dessa regler, gäller även servicefordon.
Tänk på att servicefordon (dragbilar/bussar) inte är försäkrade i depån.
All försäljning i depån förbjudet. Tillstånd inhämtas hos arrangören.
BUSSAR: ni som har stora bussar var vänlig meddela detta i anmälan


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se