Inbjudan till SMK Gävle Valbo

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Gävle Valbo

Tävling:

Raptor racet

Tävlingen inlagd:

2019-09-21

Tävlingsdatum:

2019-10-13

Sista anmälningsdatum:

2019-10-07
Funktionärer

Tävlingsledare:

Mike Sterner 072-3021338

Biträdande Tävlingsledare:

x

Raceontroller:

Conny Leino 070-6076356

Domare:

Utses av NNBF

Teknisk chef:

Marcus Othzén 070-2694555

Säkerhetschef:

Mikael Eliasson 076-1726250

Miljöchef:

Anneli Eriksson 070-6784232
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Gävle Motorstadion, Rörberg.Telefon tävlingsdagen 026-643540

Tidsplan:

Lördag 12/10 Anmälan och besiktning 18.00 – 20.00
Söndag 13/10 Anmälan och besiktning 06.30 – 08.15
Förarsammanträde 08.30 nedanför sekretariatet.
Första start 9.00

Resultatlistan anslås:

Heatresultat anslås på anslagstavlan vid sekretariatet.Resultatlistor kan ses på SMK Gävles hemsida, efter avslutad tävling.

Tävlingens genomförande:

Tävlingen genomförs med flytande start.
Max 6 förare i varje heat med poängberäkningen 7-5-4-3-2-1
Seniorer, Damer/Veteraner och Juniorer kör
3 heat därefter A-B-final vid minst 18
startande vid anmälningstidens utgång,
C-final vid minst 24 startande vid
anmälningstidens utgång.
Vid lika poäng till final räknas omgång 3, 2, 1
och därefter lottning.
Kvalheaten körs 3 varv och finalerna 5 varv.
Runner-up tillämpas.
Alternativspår används I kval och finalheat.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Minst 60 startande max 120 startande totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

x

Startordning:

Juniorer, Damer/Veteraner, Seniorer. Kan ändras beroende på antalet delade bilar.

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd med flytande start.

Miljö:

Se G2

Enligt FR reglementet. Avfall lämnas på särskilt ställe i depån. Tomgångskörning i depån max 1 min, oljeuppsamlare under bilarna skall finnas. OBS Vattentäkt, presenning skall täcka hela ytan under tävlingsbil.

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart. Vid mer än en tjuvstart av samma förare I heatet = uteslutning ur heatet. Obs att samtliga som lämmnar startlinjen i samband med tjuvstart får backa tillbaka till grus innan ny start sker.

Däckbegränsning:

Fritt, ej dubb.

Avgifter:

Senior, Dam och Veteran 300 kr. Juniorer 200 kr.
Tel + efteranmälan 100 kr.
Utebliven avanmälan 500 kr enl. Fr reglementet.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Mike Sterner 072-3021338

Återbud, telefonnummer:

Mike Sterner 072-3021338

Anmälan till:

Anmälan online, www.sbf.se.

E-post:

kansli@smkgavle.nu

Info:
Däcksrensning vid framkörning/uppställning till
start är absolut förbjuden.Gåfart i depån gäller.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se