Inbjudan till Grimslövs MS/Osby MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Grimslövs MS/Osby MK

Tävling:

Höstracet med Jumbofinal

Tävlingen inlagd:

2019-08-20

Tävlingsdatum:

2019-10-19

Sista anmälningsdatum:

2019-10-13
Funktionärer

Tävlingsledare:

Joakim Hallengren, 0731-507617

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Michael Sörensen, 0709-148041

Domare:

Åke Gustavsson, 0730-613987

Teknisk chef:

Gert Nyberg, 0722-255769

Säkerhetschef:

Magnus Bengtsson, 0738-040240

Miljöchef:

Dennis Berggren, 0705-354690
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Steninge RaceWay, belägen utmed Rv.23. 6 km norr om Älmhult

Tidsplan:

Anmälan öppnar: kl 07:00
Anmälan stänger: kl 08:45
Besiktning öppnar: kl 07:15
Besiktning stänger: kl 09:00

Förarsammanträde: kl 09:30

Första start: Kl 10:00

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan fortlöpande

Tävlingens genomförande:

Tävlingen sker i 4 klasser. Juniorer, Dam, Vet och Seniorer.

Samtliga klasser kör i 3 kvalomgångar som köres i 3 varv.
Vid färre än 10 damer tävlingsdagen kommer de köra 4 kvalomgångar, där den sammanlagda poängen utgör resultatlistan.

Poängräkning: 7,5,4,3,2,1.
Rödflaggat heat körs om omgående, utan stopp i depån. Om ett heat är uppställt på startplattan körs det först.
Om sista heatet skall köras om sker detta 5 minuter efter att sista bil lämnat banområdet.
Vid särskiljning avgör högsta poäng i omgång 3, 2, 1
Kan förare fortfarande inte särskiljas sker lottning.

Finaler.
Senior: A, B, C, D-Final
Dam/Vet: A-Final. B-Final kör vi minst 18 anmälda.
Junior: A-Final. B-Final vid minst 18 anmälda.
Alla finalerna köres i 5 varv med runner-up.
Kommer köra en jumbofinal. Dem 6 sämst placerade med poäng i samtliga omgångar, kör denna final. (Gäller seniorerna)

Uppflyttning i heaten kan ske, för att få fulla heat.
Anbudstid. 15 minuter efter sista finalens målgång.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Vet, Minst 12 anmälda annars inlottning bland senior

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Min 45 st, Max 100 st

Startordning:

Anges på förarsammanträdet

Startuppställning:

Spår 1 mot publik, max 6 bilar

Miljö:

Se G2

Se G2 Enligt FR reglementet, allt avfall tas med hem av var förare, förslagsvis i den soppåse man får vid anmälan. Tomgångskörning i depån max 1 min, oljeuppsamlare under bilarna skall finnas, även i skrotfållan.

Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt utesluten.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet utan slirskydd.

Avgifter:

Junior: 200 kr
Senior, dam, veteran: 300 kr

Efteranmälan:200 kr

WO-avgift- 500 kr om återbud inkommer senare än 48 timmar innan tävlingens början.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.

Prisutdelning direkt efter utgången anbudstid.

Upplysningar, telefonnummer:

Johan Fransson, 0725-32 72 91

Återbud, telefonnummer:

Lämnas på SMS EFTER anmälningstidens utgång, innan dess sköter du det själv via "mina sidor" på anmälan online. Via SMS till 0725-32 72 91

Anmälan till:

Endast anmälanonline

E-post:

grimslovsms@hotmail.com

SÄKERHET
I DEPÅN GÄLLER GÅNGFART. RESPEKTERA
GULFLAGG.

VATTNET I DEPÅN!
EJ DRICKBART! ENDAST TILL KYLARE OCH HANDTVÄTT!

Delade bilar
Anges på anmälan

Veteran
Ange på anmälan om ni inte vill lottas ihop med
senior, veteran-klass uteblir

Lastfordon/buss över 6 m
Anges på anmälan. Servicefordon över 8 m ska ha minst 2 st
tävlingsbilar parkerade hos sig, Bussarna skall parkeras på av särskild person anvisad plats.

HEMMAFÖRARE FÖR Grimslöv & Osby
Anmäl minst 1 funktionär
med telefonnummer samt hjälper till med utdelad uppgift efter tävling


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se