Inbjudan till Hällefors MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Hällefors MK

Tävling:

Bridgestone Grand Finale 2019

Tävlingen inlagd:

2019-09-01

Tävlingsdatum:

2019-10-19

Sista anmälningsdatum:

2019-10-10
Funktionärer

Tävlingsledare:

Mats Myrberg 073-0570146

Biträdande Tävlingsledare:

TBA

Raceontroller:

Patrik Sundfeldt

Domare:

Kjell Jonsson

Teknisk chef:

Jimmy Larsson

Säkerhetschef:

TBA

Miljöchef:

TBA
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Sångens Motorstadion, Hällefors

Tidsplan:

07.00-09.00 Anmälan
07.15-09.15 Besiktning på startplattan
09.30 Förarmöte startplattan
10.00 Första Start
ca 15.00 Finaler

Resultatlistan anslås:

Fortlöpande på den officiella anslagstavlan.

Tävlingens genomförande:

Alla förare kvalar tre omgångar.
A-C-final i senior.
A-B i junior
A-final damer och veteraner.
Runner-up i finalerna.
Superfinal med de två bästa ur A-finalerna i
Senior, Dam och Veteran.
Poängberäkning 8,6,4,3,2,1 p.
Särskiljning 3,2 och sist 1.
Alternativspår kan kommas att användas,
meddelas i PM1.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare som deltagit i BFRC 2019 och har gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

36 Seniorer, 18 Juniorer, 12 Veteraner och 12 damer.

Gallringsmetod:

De poängbäst anmälda förarna från BFRC 2019 i resp. klass ,antal enligt ovan, bereds plats i tävlingen.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 78 st. Reservlista kommer upprättas.

Startordning:

Vet-Dam-Jun-Sen.

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd.

Miljö:

Se G2

Miljö enligt G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart i kval = 1 poängs avdrag, tjuvstart i final enligt regelboken. Vid tjuvstart i final, flyttas den tjuvstartande ner en placering i slutresultatet för finalen.

Däckbegränsning:

Fritt, dock utan dubb.

Avgifter:

Anmälningsavgift:
Seniorlicens 300:-
Juniorlicens 200:-

Ingen efteranmälan.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till alla finalister.
Prisutdelning vid serveringen.

Upplysningar, telefonnummer:

Totto Höök 0703806566

Återbud, telefonnummer:

Jonny Salvér 070-6095888

Anmälan till:

Jonny Salvér

E-post:

johsal1@msn.com

Vatten:
Vatten finns, men inte lämpat för
att dricka.

Speakers:
Micke Kranis Johansson och
Totto Höök

Ljud:
JC Sound o Ljus Västerås


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se