Inbjudan till SMK Helsingborg

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Helsingborg

Tävling:

Oktoberracet

Tävlingen inlagd:

2019-09-28

Tävlingsdatum:

2019-10-26

Sista anmälningsdatum:

2019-10-20
Funktionärer

Tävlingsledare:

Annika Sörensen

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Mats Olsson och Michael Sörensen

Domare:

Magnus Bendroth

Teknisk chef:

Oscar Olsson

Säkerhetschef:

Peter Håkansson

Miljöchef:

Putte Olsson
Tävlingsinformation (R)Rödflagg

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Väla motorstadio

Tidsplan:

Anmälan: 07:30-08:45

Besiktning: 07:30-09:00

Funktionärsmöte: 09:00 På startplattan

Förarmöte: 09:30 På startplattan

Första start: 10:00

Resultatlistan anslås:

Resultat efter varje heat på sekretariatsfönstret, efter avslutad omgång på anslagstavlan bredvid kiosken

Tävlingens genomförande:

Samtliga klasser kör 3 kvalomgångar på 4 varv, varav minst 1 gång i alternativspåret.
Därefter direktkvalificering till A-B-C Final Finalerna körs på 6 varv varav minst 1
gång i
alternativet.

B-final körs vid minst 18 anmälda till respektive klass.
C-final körs vid minst 25 anmälda till respektive klass.

Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1

Runnerupsystem tillämpas i samtliga finaler.

Särskiljning vid lika poäng: Bästa poäng i tredje kval, andra kval, första kval. Därefter
lotting.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer och damer

Antal startande i respektive klass:

Minst 40 Max 130 totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Minst 40 Max 130 totalt.

Startordning:

Preliminärt: junior, senior, dam.

Startuppställning:

6-bils heat iden mån det går (6, 5, 4, 3, 2, 1)

Miljö:

Se G2

Se G2. Enligt FR reglementet, avfall lämnas på särskilt ställe i depån. Tomgångskörning i depån max 1 min, oljeuppsamlare under bilarna skall finnas

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid första tjuvstart skall man ta alternativspåret 1 extra gång i det heatet. Vid andra tjuvstarten av samma förare=uteslutning ur heat.

Däckbegränsning:

Ej dubbdäck

Avgifter:

Sen. Dam: 300:-
Jun: 200:-


WO: 500:- avanmälan senast 2019-10-24 07:30

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

0727302136

Återbud, telefonnummer:

0727302136 endast sms med bekräftelse tillbaka räknas som godkänt återbud

Anmälan till:

Endast via Anmälanonline.

E-post:

folkraceanmalan@gmail.com

Delad bil:
Meddela om ni delar bil i övrigtrutan såtar vi så mkt hänsyn vi kan.

Servicebil:
Servicebil längre än 7m skall anmälan i övrigtrutan och servicebilar

10+m skall ha 2 tävlingsbilar.

Avlastning:
Får endast ske inne i depån. Fredagkväll skall folkracebilarna vara
tysta
från 21 och inga folkracebilar får starta igen innan 07:00 på lördagsmorgonen.
Rödflaggat heat körs sist i omgången. Gäller ej vid tjuvstart


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se