Inbjudan till Kalmar MK, Kalmar

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Kalmar MK, Kalmar

Tävling:

Smålandscupen

Tävlingen inlagd:

2019-09-29

Tävlingsdatum:

2019-10-12

Sista anmälningsdatum:

2019-10-06
Funktionärer

Tävlingsledare:

Lina Leandersson 070-28 48 737

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Åke Gustafsson 073-061 39 87

Domare:

Per-Erik Åberg 070-658 08 21

Teknisk chef:

Christer Wolf 072-723 17 22

Säkerhetschef:

Roger Bergqvist 070-91 58 565

Miljöchef:

Carl-Johan Hultenius 076-880 04 25
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Skogstorp Motorcentrum

Tidsplan:

7.45 - 8.45 anmälan
8.00 - 9.00 besiktning
9.30 förarmöte, vid huvudposteringen
10.00 första start

Vi har bullerkrav på oss på anläggningen, så INGA tävlingsbilar får startas efter kl.
18.00 eller innan kl. 8.00!
Respektera detta tack!

Resultatlistan anslås:

Löpande vid resultattavlan i depån.

Tävlingens genomförande:

Enligt Smålandscupens reglemente.

Alla kör 3 kvalomgångar, varav 1 förlottad.
Kvalheaten körs 3 varv, finalerna 5 varv.

Det kommer finnas en utsedd plats för "runnerup" vid lottningsfållan. ENDAST den
platsen är godkänd att stanna på inför nästa final. Det gäller även delade bilar i
finalerna.

Rödflaggat heat körs om omgående, utan stopp i depån. Om ett heat är uppställt på
startplattan körs det först.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, dam/veteran.

Antal startande i respektive klass:

Totalt 120 st

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 120

Startordning:

Senior, junior, dam/veteran.

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd.

Miljö:

Se G2

Enligt reglemente.

Åtgärd vid tjuvstart:

Enligt Smålandscupens reglemente.

Däckbegränsning:

Enligt reglemente.

Avgifter:

Junior 200kr
Senior 300kr
Efteranmälan 200kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.

Juniorer kör om Orrefors Bilverkstads VPR.

Upplysningar, telefonnummer:

Lina Leandersson 070-2848737

Återbud, telefonnummer:

Josefin Fredriksson 073-814 67 32

Anmälan till:

Endast Online.

E-post:

kmkanmalan@telia.com

EL
Finns ej att tillgå!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se