Inbjudan till Malungs MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Malungs MK

Tävling:

Halloweenracet

Tävlingen inlagd:

2019-10-01

Tävlingsdatum:

2019-10-26

Sista anmälningsdatum:

2019-10-21
Funktionärer

Tävlingsledare:

Conny Holmberg 070-6689575

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Niclas Person Östmark

Domare:

Urban Jonsson

Teknisk chef:

Jan-Anders Viren 0705527504

Säkerhetschef:

Viktor Algeblad

Miljöchef:

Mikael Lindström
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Motorbanan Malung, 2km mot Mora 0703985191

Tidsplan:

07.00-09.00 Anmälan.
07.00-09.00 Besiktning på startplattan.
09.30 Förarsammanträde sker på startplattan.
10.00 Första start.

Resultatlistan anslås:

Anslås löpande på anslagstavlan. Skickas ej ut.

Tävlingens genomförande:

Varje förare kör 3 kvalheat a’ 3 varv.
Finaler körs i 5 varv. Runner up.
Seniorer kör A och B-final vid minst 18 startande. C-final vid minst 24 startande. D-final vid 38 startande.
Juniorer samt Dam/Veteran kör A och B-final vid minst 14 startande. C-final vid minst 22 startande. D-final vid 38 startande.

Poäng beräknas: 7,5,4,3,2,1. Svartflagg och ej fullbordat heat 0 poäng.
Vid särskiljning gäller följande:
1. Högsta totalpoäng alla 3 omgångar.
2. Högsta enskilda poäng oavsett i vilken omgång.
3. Näst högsta poäng oavsett i vilken omgång.
4. Tredje högsta poäng oavsett i vilken omgång.
5. Högsta poäng i omgång 1.2.3
6. Vid lika i alla föregående sker lottning.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Min 6 per klass

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

100

Startordning:

Junior, Dam/Veteran och Senior

Startuppställning:

6 bilar i bredd. Ljusstart.

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart 1 poängs avdrag. Vid mer än en tjuvstart = uteslutning ur heat.

Däckbegränsning:

Enligt gällande Fr-reglemente

Avgifter:

Junior: 200:-
Senior/Dam/veteran: 300:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister

Upplysningar, telefonnummer:

Johnny Holmeberg 070-3985191

Återbud, telefonnummer:

Johnny Holmeberg 070-3985191

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

johnny.holmeberg@telia.com

Övrigt:

Ström för svetsning finns vid elverket


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se