Inbjudan till Borlänge Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Borlänge Motorklubb

Tävling:

Skinkracet

Tävlingen inlagd:

2019-10-09

Tävlingsdatum:

2019-11-09

Sista anmälningsdatum:

2019-11-03
Funktionärer

Tävlingsledare:

Urban Jonsson Stora Skedvi 073-978 59 11

Biträdande Tävlingsledare:

Patrik Wikström Falun 070-649 33 29

Raceontroller:

Leif ”Putte” Gilberg Kungsgården 073-068 28 52

Domare:

Annika Wickström Ockelbo 073-031 44 36

Teknisk chef:

Anders Tholander Gustafs 070-420 31 18

Säkerhetschef:

Lars Tholander Borlänge 070-234 71 32

Miljöchef:

Tommy Lagergren Djurås 070-754 57 47
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Borlänge Motorstadion, 10 km N Borlänge utefter Rv 70 mot Leksand, skyltat Motorstadion.

Tidsplan:

Anmälan och besiktning. 07.00-08.45
Förarsammanträde på startplattan. 09.00
Första start. 09.30

Resultatlistan anslås:

Anslås fortlöpande på anslagstavla vid sekretariatet, slutgiltig resultatlista tillhandahålls i samband med prisutdelningen och på hemsida. Skickas ej

Tävlingens genomförande:

Deltagarna ges möjlighet att köra 3 st kvalheat á 3 varv samt finaler.
Finaler körs i 5 varv. Runner up tillämpas i finalerna.

Poängberäkning: 7,5,4,3,2,1.

Seniorer: A-B finaler vid minst 18 startande, C-final vid minst 24 startande.

Juniorer och Dam/Veteran: A-B finaler vid minst 15 startande, C-final vid minst 24 startande.
Vid få anmälda damer/veteraner (<6 st) kör dessa i seniorklassen.

Särskiljning:
1. Högsta heatpoäng oavsett omgång
2. Minst antal svartflagg
3. Minst antal observationsflagg
4. Minst antal tjuvstarter
5. Omgång 1,2,3
6. Därefter lottning

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, Juniorer och Dam/Veteran.

Antal startande i respektive klass:

Max 100 startande totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

x

Startordning:

Meddelas vid den administrativa incheckningen.

Startuppställning:

6 bilar i bredd, av resultatprogrammet lottade startspår. I finaler val av spår enligt rankingen.

Miljö:

Se G2

Enligt FR och gemensamma reglementet, brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Tomgångskörning i depån max 1 min, presenning och oljeuppsamlare under bilarna skall finnas.

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart = 1 p avdrag i kvalheatet. Förares andra tjuvstart i heatet medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Fritt enligt folkracereglementet. Ej dubb eller annat slirskydd.

Avgifter:

Senior/Dam/Veteran: 300:-.
Junior: 200:-.

OBS! Efter- och telefonanmälan +100:-.

Vid återbud senare än 48 tim. före tävlingens början, ska en WO avgift erläggas med 500 SEK.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Julskinka från Melkers Chark till finalisterna.
Prisutdelning vid sekretariatet.

Upplysningar, telefonnummer:

Urban 073-978 59 11.

Återbud, telefonnummer:

Urban 073-978 59 11.

Anmälan till:

Endast anmälanonline.

E-post:

folkrace.bmk@telia.com

Säkerhet:
Rullad bil som blir stillastående = brutet heat.
Du som förare skall ur bilen innan den vändes rätt.
I enlighet med Nedre Norra Bilsportförbundets policy samt Folkraceutskottets rekommendation.

OBS Hemmaförare:

OBS!!! Hemmaförare SKALL på anmälningsblanketten ange minst 1 person (Namn +
tel.nummer) som på något sätt skall hjälpa till under tävlingen. Denne skall anmäla sig vid
klubbstugan kl 08.30 tävlingsdagen.

.
Borlänge MK hälsar alla hjärtligt välkomna till en fartfylld dag!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se