Inbjudan till Stockholms bilklubb/ Folkrace Åland

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Stockholms bilklubb/ Folkrace Åland

Tävling:

2-Dagars

Tävlingen inlagd:

2020-02-11

Tävlingsdatum:

2020-05-02 -> 2020-05-03

Sista anmälningsdatum:

2020-04-20
Funktionärer

Tävlingsledare:

Mattsson Christoffer +358400745076

Biträdande Tävlingsledare:

Björkman Tobias +3584575541503

Raceontroller:

Björkman Tobias +3584575541503

Domare:

Lindroth Kaj +3584573134186

Teknisk chef:

Mattsson Daniel +3584570229615

Säkerhetschef:

Söderman Dan +3584573439727

Miljöchef:

Strode Julija +358401272740
Tävlingsinformation.

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Vessingsboda, Lemland, Åland

Tidsplan:

FREDAG
kl. 13:00 Depån öppnar
kl. 18:00-20:00 Anmälan vid tävlingssekretariatet öppen
kl. 18:00-20:00 Besiktning på banan vid tornet öppen

LÖRDAG
kl.07:00-8:30 Anmälan vid tävlingssekretariatet öppen
kl.07:00-8:30 Besiktningen på banan vid tornet öppen
kl.09:00 Funktionärssammanträde i klubbhuset
kl.09:30 Förarmöte vid tävlingssekretariatet
kl.10:00 Första start

SÖNDAG
kl.09:00 Funktionärssammanträde i klubbhuset
kl.09:30 Förarmöte vid tävlingssekretariatet
kl.10:00 Första start

OBS! Anmälningsavgiften betalas kontant i SEK/EURO
Tävlingsoverallen skall vara på vid besiktning

Resultatlistan anslås:

Vid tävlingssekretariatet och på anslagstavlan vid startplattan

Tävlingens genomförande:

Tävlingen körs i 3 klasser:junior.dam/veteran och senior. Samtliga klasser kör 4
kvalomgångar på lördagen och 2 på söndagen+finaler. Kvalomgångarna körs 3 varv med
alternativspår. Finalerna körs 5 varv med alternativspår och runner up. Sammanslagning
av heat görs vid behov. Förarna kan byta heat om teknisk natur finns OCH om annan
förare är villig att byta plats. Förändringen ska meddelas de som tar fram bilar till start i
god tid före förarna skall köra sitt heat.Om antalet anmälda damer/veteraner är mindre
än 15 st inkluderas klassen i seniorer. Poängräkning enligt poäng: 7.5.4.3.2.1. vid
särskiljning avgör högsta poäng i omgång 6.5.4.3.2.1. Kan förare fortfarande inte
särskiljas sker lottning. Finaler A-B-C körs i samtliga klasser. Protester lämnas i
tävlingssekretariatet.

Anbudstid lördag: 15 minuter efter 4e kvalomgångens slut för bilar som avbrutit.
Anbudstid söndag: inleds efter sista kvalomgångens målgång och pågår till 15 minuter
efter sista finalen. Anbudslappar kan hämtas vid tävlingssekretariatet under hela
tävlingen. Förs tävlingsbilen bort från området under någon av nätterna fre-lör eller lör-
sön skall vagnsboken lämnas till tävlingsledaren.

Officiellt slutresultat efter tävlingen anslås vid tävlingssekretariatet och på ÅMKs
hemsida www.alandsmotorklubb.ax/folkrace/resultat och på ÅMK folkrace facebook sida.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Max 100 seniorer

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Reservlista upprättas om fler än 100 seniorer är anmälda 2020.04.20. Reserverna kontaktas vartefter plats finns

Startordning:

Juniorer. Dam/ Veteran. Senior

Startuppställning:

Sex(6) bilar i bredd med ready to race följt av lampstart. I finalerna väljer den med högst poäng st

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

2 st tjuvstarter i samma heat uteslutning ur heatet

Däckbegränsning:

Fritt utan dubb, enligt gällande reglemente

Avgifter:

Startavgift juniorer 200SEK/20EURO. Övriga 300SEK/30EURO. Vid återbud senare än 48
timmar före tävlingens början,skall en administrativ avgift erläggas med 500SEK/50EURO.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister. Prisutdelning sker genast efter anbudstidens slut vid
tävlingssekretariatet.

Upplysningar, telefonnummer:

Patrik Mäkilä +358404812900

Återbud, telefonnummer:

Patrik Mäkilä +358404812900

Anmälan till:

Patrik Mäkilä +358404812900

E-post:

makilapatrik@gmail.com

Hemmaförare:
Hemmaförare anmäler funktionär/funktionärer till båda tävlingsdagar

Tävlingsinformation
Vid delad bil önskar arrangören information om detta för att
kunna beakta det vid heatlottning. El finns ej att tillgå. Elverk får köras med hänsyn till
övriga. Boka färjor i god tid för plats,information om bokning och rabatter finns på ÅMKs
hemsida, www.amk.ax

Avlysning
Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att
i samråd med Domaren avlysa tävlingen.

Obs! Du kan anmäla dig till denna tävling tidigast 3/2/2020!Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se