Inbjudan till Skillingaryds MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Skillingaryds MK

Tävling:

Vårfajten med alternativspår - premiär i Smålandscupen - INSTÄLLT PGA CORONAVIRUS

Tävlingen inlagd:

2020-02-21

Tävlingsdatum:

2020-03-28

Sista anmälningsdatum:

2020-03-14
Funktionärer

Tävlingsledare:

Sara Mejving 070 - 247 01 19

Biträdande Tävlingsledare:

Pia Thulin 073 - 053 34 00

Raceontroller:

Mikael Söderlund 070 - 583 95 17, Stefan Argus 070 - 328 90 87

Domare:

Per-Erik Åberg 070 - 658 08 21

Teknisk chef:

Frank Bengtsson 070 - 431 73 24

Säkerhetschef:

Bo Johansson 070 - 527 65 11

Miljöchef:

Stefan Stigemyr 070 - 632 14 67
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Föreberg Skillingaryd

Tidsplan:

07.00 - 09.00 Anmälan och besiktning
09.30 Förarsammanträde på startplattan
10.00 Första start
Prisutdelning och anbud sker efter avslutad A-final senior vid cafeterian.

Resultatlistan anslås:

Fortlöpande på anslagstavlan

Tävlingens genomförande:

Enligt Smålandscupens reglemente. Samtliga förare kör tre kvalomgångar med poängberäkningen 7,
5, 4, 3, 2, 1. Vid särskiljning gäller omgång 3, 2, 1. Kan förare ändå inte särskiljas sker lottning. Den
tävlande måste passera målflagg för att få poäng. Kvalheaten körs i tre varv och finalerna i fem
varv. Tävlingen har ett alternativspår. Varje förare ska köra alternativspåret minst en gång per heat.
Omgång 1 och 2 är förlottad. Tredje omgången körs i startnummerordning. Om ni delar bil - ange
det på anmälningsblanketten. Antal finaler enligt Smålandscupens reglemente.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Max 120 totalt. Plats per klass erbjuds enligt Smålandscupens regler.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 120 totalt. Plats per klass erbjuds enligt Smålandscupens regler.

Startordning:

Senior, dam/veteran och junior.

Startuppställning:

Sexbilsheat med ljusstart

Miljö:

Se G2

G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart medför omedelbar uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Däck enligt FR reglementet och utan slirskydd

Avgifter:

Senior och Dam/Veteran 300:-
Junior 200:-
Efteranmälningsavgift +200:-
Vid färre än 42 seniorer/dam/veteran totalt anmälda vid anmälningstidens utgång eller vid fall av
force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Sara Mejving 070 - 247 01 19 (ej vecka 10) eller Pia Thulin 073 - 053 34 00 (ej vecka 9).

Återbud, telefonnummer:

Karin Nyberg 070 - 982 31 77

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

rallysara@hotmail.com

Efteranmälan
Vid ej fullt startfält finns möjlighet till efteranmälan som är öppen till torsdagen
den 26 mars klockan 18.00. Karin Nyberg 070 - 982 31 77.

Hemmaförare
Hemmaförare ska anmäla två funktionärer till Sara via mail
rallysara@hotmail.com senast 22 mars för att erhålla startbekräftelse.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se