Inbjudan till Hallsbergs MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Hallsbergs MK

Tävling:

Majfestivalen ###INSTÄLLD PGA COVID 19/CORONA###

Tävlingen inlagd:

2020-03-04

Tävlingsdatum:

2020-05-29 -> 2020-05-31

Sista anmälningsdatum:

2020-05-24
Funktionärer

Tävlingsledare:

Christine Karlsson 070-9844113

Biträdande Tävlingsledare:

Kjell Jonsson 070-5509052

Raceontroller:

Torbjörn Albrektsen 073-9519878

Domare:

Lars Davidsson 070-5512108

Teknisk chef:

Micke Karlsson 073-6961809

Säkerhetschef:

Patrik Flink 072-7328004

Miljöchef:

Markus Karlsson 076-6453373
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Sydnärke Motorstadion

Tidsplan:

FREDAG
kl. 15:00 Depån öppnar
kl. 17:00-21:00 Anmälan öppen
kl. 17:00-21:00 Besiktning öppen vid Startplattan

LÖRDAG
kl.06:00-8:10 Anmälan öppen
kl.06:00-8:15 Besiktningen öppen vid Startplattan
kl.08:15 Funktionärssammanträde vid tävlingssekretariatet
kl.08:30 Förarmöte vid tävlingssekretariatet
kl.09:00 Första start
Kl.12:00-12:45 Matpaus

SÖNDAG
kl.07:15 Funktionärssammanträde vid tävlingssekretariatet
kl.07:30 Förarmöte vid tävlingssekretariatet
kl.08:00 Första start
Kl.11:00-11:45 Matpaus

Resultatlistan anslås:

Löpande på anslagstavlan

Tävlingens genomförande:

Lördag:
Alla tävlande kör tre kvalheat med poängberäkning 7-5-4-3-2-1.
Söndag:
Alla tävlande kör två kvalomgångar med Dubbel poängberäkning 14-10-8-6-4-2.

Heaten är förlottade och omfattar tre varv med sex startande. Men uppflyttning kan ske
för att få så jämna heat som möjligt.
Vid eventuell särskiljning tillämpas bästa placering i omgång fem-fyra-tre-två-ett, skulle
särskiljning fortfarande behövas tillämpas lottning.
Finaler:
A B C final för Dam/junior/Senior.
De 5 förare med högsta poäng kör A-final.
De nästkommande 5 förare kör B-final, de nästkommande 5 förare kör C-final,
de nästkommande 6 förare kör 1 sista chansen heat på 3 varv där segraren går till C-
final.

Runner up tillämpas.
Vid finalseger under finalkörningarna ska service utföras på runner up press. Förare ska
köra av banan och sedan åka raka vägen till denna plats utan att
besöka sin ordinarie depåplats. Man har sedan 5 min på sig att serva bilen från det att
man anlänt på platsen. När tiden är ute måste man åka fram till start.

RÖDFLAGG: Vid rödflaggat heat ska de bilar som har rätt att starta om omgående köra
upp till anvisad startfålla utan att stanna i depån. Ingen skruvning på bilen är tillåten,
det är endast tillåtet att tanka och fylla på spolarvatten och detta ska i så fall göras i den
anvisade startfållan.

Startmetod: Tummen upp av startpersonal, Ready-to-race skylten
visas , starten går när röda lampan släcks.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer

Antal startande i respektive klass:

Max 220 totalt

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 220 totalt

Startordning:

Dam, Junior, Senior

Startuppställning:

6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2

Se G2 Se rubrik längre ner

Åtgärd vid tjuvstart:

2 tjuvstarter av samma förare ger uteslutning ur heatet

Däckbegränsning:

Dubbfritt enligt reglementet.

Avgifter:

Senior och Dam 300 kr
Junior 200 kr
Betalas kontant eller med Swish vid anmälan.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Samtliga finalister.
Förare skall vara iklädd knäppt föraroverall vid prisutdelningen

Upplysningar, telefonnummer:

Camilla Flink 0708469269

Återbud, telefonnummer:

Avanmäl själv via anmalanonline.se på "din sida" före anmälans utgång efter det avanmälan till 0708469269 endast sms tack

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

Hmkfolkrace@gmail.com

Förarkontakt:

Bo tjoppe Ringström

Extra om miljö

Folkracebanan ligger inom område för inre vattentäkt. Särskild hänsyn skall därför tas
till miljön. Vid parkering/uppställning i depån, skall det under tävlingsbilen, finnas
lämplig anordning för uppsamling av olje- och vätskespill vid behov även under
servicebil. Även presenning Skall finnas under tävlingsbilen. Uppsamlingsanordningen
kommer att kontrolleras Varje tävlingsdag. Tävlingsfordon skall vid ingången till sin
depåplats ha en brandsläckare på minst 6 kg, den skall vara väl synlig samt
absorberingsmedel.

1 MINUTERS REGEL FÖR TOMGÅNGSKÖRNING GÄLLER I LOTTNINGSFÅLLAN. (S)


Depån

Servicefordon över 6m måste föranmälas och ställas på anvisad plats i depån.
Vid utebliven anmälan och platsbrist i depån parkeras servicefordonet på alternativ
plats.
Det skall stå minst 2 tävlingsbilar till bussar över 8M. Endast tävlingsbil och en servicebil
i depån.
Utrymme framför stora fordon kan fyllas på med andra tävlande av utrymmesskäl.
Stora fordon föranmäls till Patrik Flink 072/7328004

Det skall vara tyst i depån från 23:00-05:30.

Vid För många anmälda eller efteranmälan

Efter eventuell gallring placeras de gallrade förarna på en reservlista som är uppdelad
per klass, förare tas sedan in för att få respektive klass full allteftersom förare
avanmäler sig. Eventuella efteranmälda när en sådan lista finns, placeras sist i listan.

Besiktning

Overall ska vara på vid besiktning övrig utrusning väl synlig

Tävlingsinformation

Vid delad bil önskar arrangören information om detta för att
kunna beakta det vid heatlottning samt anbud.

Ingen tävlingsbil lämnar tävlingsområdet efter man besiktat den (fredag eller lördag)

Vi kommer även att ha slumpmässiga alkotest av Förare/Funktionärer enligt G 8,2.

Ställplats endast på aviserade platser. Utan el pris200 kr för hela helgen. Gratis för
funktionär (skall styrkas).
Det finns riktiga toaletter och duschmöjligheter i depån.


Anbud

Anbud efter avslutad tävling på söndagen.
Går även att swisha anbuds avgiften.
Endast anbudslappar som tillhandahålls av klubben är giltiga vid anbud

Hemmaförare

Fixa 1 funktionär för lördag 1 funktionär för söndag över 15 år. Med namn och
telefonnummer i anmälan online eller till Camilla Flink 0708469269 Även efter tävlingen
så hjälper man till att städar/plockar ihop.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se