Inbjudan till Strängnäs Automobil & Motorsällskap

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Strängnäs Automobil & Motorsällskap

Tävling:

SAMS Racet - INSTÄLLD PGA CORONAVIRUSET

Tävlingen inlagd:

2020-03-04

Tävlingsdatum:

2020-04-04

Sista anmälningsdatum:

2020-03-29
Funktionärer

Tävlingsledare:

Sture Norlin, 070-3132350

Biträdande Tävlingsledare:

Meddelas i PM

Raceontroller:

Stefan Lunqvist & Jonas Lagergren

Domare:

Erik Wahlqvist

Teknisk chef:

Tobias Hiltunen

Säkerhetschef:

Bosse Eriksson

Miljöchef:

Tobias Hiltunen
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Strängnäs Motorstadion Härad

Tidsplan:

Anmälan 06:00 - 09:00
Besiktning 06:15 - 09:00
Förarsammanträde 09:30
Första start 10:00

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan i depån efter varje omgång

Tävlingens genomförande:

Klasserna kör 3 förlottade kvalomgångar samt A, B, C- Finaler
(antal finaler beroende på antal anmälda i resp. klass).

Heaten omfattar 3 varv. Finaler körs i 5 varv.

Poängen utdelas efter passerande av målflagg.
Poängberäkning 7.5.4.3.2.1 Vid lika poäng
till final räknas omgång 3, 2, 1 och därefter lottning.

Vid mindre än 6 st. damer samman lottas dessa med seniorklassen.

Rödflaggat heat körs sist i omgången. Om sista heatet skall köras om
sker detta 5 minuter efter att sista bilen lämnat banområdet.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer/veteraner

Antal startande i respektive klass:

Max 120 st totalt

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 120 st totalt

Startordning:

Seniorer, dam/veteran, junior

Startuppställning:

6 bilar

Miljö:

Se G2

G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Backa tillbaka, se även FR 7.5

Däckbegränsning:

Enligt reglemente

Avgifter:

Senior, dam/veteran 300 kr Junior 200 kr

Vid återbud senare än 48 tim. före tävlingens början, ska enligt
regelverket en WO avgift erläggas med 500 kr.

Efteranmälningsavgift 150 kr.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser utdelas till finalisterna

Upplysningar, telefonnummer:

Sture Norlin 070-3132350

Återbud, telefonnummer:

Avanmäl själv via anmalanonline.se på "din sida" före anmälans utgång efter det mailas avanmälan till kansli@strangnasams.se

Anmälan till:

Online

E-post:

kansli@strangnasams.se

Övrigt:
Startavgift skall inbetalas via BG 5613-1394 eller swish 1236482392 &
vara bokförda på klubbens konto onsdagen 1 april 2020, ange startnummer.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se