Inbjudan till Skövde MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Skövde MK

Tävling:

Västgötaäggs sprinten deltävling 1 i Västsprinten INSTÄLLD PGA CORONA

Tävlingen inlagd:

2020-03-05

Tävlingsdatum:

2020-04-10

Sista anmälningsdatum:

2020-03-14
Funktionärer

Tävlingsledare:

Allan Palm 0709571301

Biträdande Tävlingsledare:

Roland Magnusson 0708650598

Raceontroller:

Allan Palm 0709571301

Domare:

Bo Johansson 0707191210

Teknisk chef:

Göran Åberg 0702457031

Säkerhetschef:

Petter Karlsson

Miljöchef:

Bengt-Inge Åberg
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Skövde Motorstadion

Tidsplan:

Anmälan: 07:00 - 08:45

Besiktning: 07:00 - 09:00

Funktionärsmöte vid startplattan: 09:00

Förarsammanträde vid startplattan: 09:30

Första start: 10:00

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås fortlöpande på anslagstavlan.

Tävlingens genomförande:

Alla kör 3 omgångar, var av de 2 bästa tiderna slås samman
till en totaltid.
Vid ej start eller avbruten omgång erhålls maxtid, vilken är 5
min.
Särskiljning vid lika totaltid räknas bästa tid i omgången 3, 2
och 1.

Klasser: Junior, Damer, Senior framhjulsdrift, Senior
Bakhjulsdrift och Veteraner.
Det går att dela bil inom samma klass.
Skriv i anmälan om vilken klass ni ska åka i samt om ni delar
bil och med vem.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

--

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

110 ordinarie 20 reserver

Startordning:

Startnummerordning

Startuppställning:

En och en

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Max tid erhålls.

Däckbegränsning:

Enligt FR reglementet, ej dubbdäck

Avgifter:

Juniorer: Gratis

Seniorer: 300 kr

Damer: 300 kr

Veteraner:300 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Beroende på antal startande dock minst 3 priser i varje klass.

Poäng delas ut enligt Västsprintens regler. Se cupens
Facebooksida: "Väst Sprinten"

Upplysningar, telefonnummer:

Allan Palm 0709571301

Återbud, telefonnummer:

Roland Magnusson 0708650598

Anmälan till:

Roland Magnusson 0708650598

E-post:

roland.magnussonfrostemyren@telia.com

Delade bilar:

Var vänlig uppge i anmälan om ni delar bil och med
vem/vilka.
Det går att dela bil inom samma klass.

Bak- eller framhjulsdrift:

Var vänlig uppge i anmälan om ni kör bak- eller framhjulsdrift.

Kiosk:

Kiosken kommer att vara öppen. Det finns möjlighet att köpa
frukost.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se