Inbjudan till Lima MS

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Lima MS

Tävling:

Västerdala Folkrace 2 dagars, ingår i Dalaserien. Pga coronasituationen är tävlingen INSTÄLLD!

Tävlingen inlagd:

2020-03-24

Tävlingsdatum:

2020-06-06 -> 2020-06-07

Sista anmälningsdatum:

2020-05-31
Funktionärer

Tävlingsledare:

Conny Holmberg: 070-6689575

Biträdande Tävlingsledare:

Sune Rickardsson: 0706842280

Raceontroller:

Niclas Persson: 0703559674

Domare:

Urban Jonsson: 0739785911

Teknisk chef:

Göran Thoors: 0706927043

Säkerhetschef:

Mikael Johansson: 0706260734

Miljöchef:

Erik Klahr: 0703900021
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Mattsåsbanan, Torgås

Tidsplan:

Lördag: 06.20-07.50 Anmälan.
06.30-08.00 Besiktning.
08.15 Förarsammanträde sker på startplattan.
09.00 Första start.
Söndag: 08.20 Förarsammanträde
09.00 Första start

Resultatlistan anslås:

Anslås löpande på anslagstavlan. Resultatlistan publiceras sedan på Lima MS hemsida, finns tillgänglig i samband med prisutdelningen.

Tävlingens genomförande:

Lördag: 3 omgångar i backen där de två bästa räknas var för sig.
Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1. Varje poängsteg ges till 1/6 av antalet
startande i klassen. EJ målgång = 0 poäng

T ex 100 startande: 7p till 1-16, 5p till 17-33, 4p till 34-50, 3p till 51-67
2p till 68-84, 1p till 85-100. Vid annat antal startande ändras antalet
som får respektive poäng procentuellt.

Omg 1 efter startlista.
Omg 2 långsammaste tid omg 1 startar först, snabbaste tid sist.
Omg 3 långsammaste tid i klassen startar först, snabbaste tid sist.
1 bonuspoäng till snabbaste föraren i backen i varje klass.

Söndag: 3 heat á 3 varv med alternativspår 1ggn/heat. Förlottade heat.
Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1. Svartflagg och ej fullbordat heat 0p

Finaler körs i 5 varv alternativspår 1 ggn/final. Runner up.
Seniorer kör A och B-final vid minst 18 startande. C-final vid
minst 24 startande. D-final vid minst 36 startande.
Juniorer samt Dam/Veteran kör A och B-final vid minst 14 startande.
C-final vid minst 22 startande.

Vid särskiljning gäller följande:
1: Högsta totalpoäng alla 5 omgångar.
2: Högsta enskilda poäng oavsett i vilken omgång.
3: Näst högsta poäng oavsett i vilken omgång.
4: Tredje högsta poäng oavsett i vilken omgång.
5: Högsta poäng i omgång 5.4.3.2.1.
6: Vid lika i alla föregående sker lottning.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Max 100 totalt

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 100 totalt

Startordning:

Debutant, Junior, Dam/Veteran och Senior.

Startuppställning:

Lördag: Enskild start, startmetod meddelas på förarsammanträde eller PM. Söndag: 6 bilar i bredd. Lj

Miljö:

Se G2

Enligt FR reglementet, avfall lämnas på särskilt ställe i depån. Tomgångskörning i depån max 1 min, oljeuppsamlare under bilarna skall finnas.

Åtgärd vid tjuvstart:

Lördag: 5 sek tidstillägg. Söndag, kval och finaler: Vid första tjuvstart dubbla alternativspår, andra tjuv av samma förare = uteslutning ur heat.

Däckbegränsning:

Fritt. Ej dubb

Avgifter:

Senior/Dam/Veteran: 300:-
Junior: 200:-

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Anders Wärmedal: 0735598948 a.warmedal@gmail.com

Återbud, telefonnummer:

Johnny Holmeberg, 070 398 51 91.

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

johnny.holmeberg@telia.com

Anbud:
Endast Söndag

Säkerhet:
Rullad bil rullas ej tillbaka med föraren kvar i bilen.
Brandsläckare enligt folkracereglementet

Lotteribil:
Vi kommer att lotta ut en startklar SAAB 900 Ng med stol och bälte.
Lotter kommer att säljas i samband med tävlingen. Alla som anmäler sig inom
anmälningstiden kommer att få en (1) lott vardera vid incheckning.

Välkomna till en fartfylld helg i Västerdalarna


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se