Inbjudan till Mk Ran Askersund

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Mk Ran Askersund

Tävling:

Tyckecupen deltävling 1

Tävlingen inlagd:

2020-03-30

Tävlingsdatum:

2020-06-13

Sista anmälningsdatum:

2020-06-08
Funktionärer

Tävlingsledare:

Susann Ramqvist 0705374655

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Robert Ledin 0703088658

Domare:

Kjell Jonsson 0705509052

Teknisk chef:

Lars Buhr 0706440317

Säkerhetschef:

Patrik Flink 0727328004

Miljöchef:

Helena Bernström 0702919421
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Tyckebanan mellan Askersund och Vretstorp.

Tidsplan:

Anmälan 07.00-09.00
Besiktning 07.00-09.00
Förarsammanträde 09.30 på startplattan
Första start 10.00

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan samt på hemsidan

Tävlingens genomförande:

Klasserna kör 3 förlottade kvalomgångar. Uppflyttning i heaten kan ske, så vi får så fulla heat som möjligt. Heaten omfattar 3 varv och finaler körs i 5 varv. Poängen utdelas efter passerande av målflagg. 7,5,4,3,2,1, vid lika poäng till final räknas omgång 3, 2, 1 och därefter lottning.

Vid fler än 24 st i respektive klass körs C final. Runner up kommer att tillämpas på våra samtliga tävlingar.

Rödflaggat heat körs om sist i omgången. Om sista heatet skall köras om sker detta 5 minuter efter att sista bilen har lämnat banområdet.

Veteraner åker tillsammans med seniorerna.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer och damer.

Antal startande i respektive klass:


Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 150.

Startordning:

Junior, Dam, Senior.

Startuppställning:

6 bilar i bredd.

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart mer än en gång av samma förare medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt reglemente, dubbfritt.

Avgifter:

Seniorer, Dam 300kr, Juniorer 200kr

WO senare än 48h 500kr


Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Pokaler utdelas till samtliga förare som kört final.

Föraroverall skall vara påtagen vid prisutdelningen.

Upplysningar, telefonnummer:

Micke Carlsson 070-659 09 68

Återbud, telefonnummer:

Amanda Kvarnström 070-334 88 66, endast SMS.

Anmälan till:

www.anmalanonline.se

E-post:

mkranaskersund@outlook.com

Mekaniker:

Mekaniker skall vara i depån senast kl.09.00 annars får de betala entréavgift.

Delad Bil:

Ni som delar bil, skriv in detta i anmälan så lottar vi in er med så många heat emellan som möjligt.

Övrigt:

En servicebil per tävlingsbil.

Stora bussar, husvagnar och husbilar ska stå på anvisad plats.

Rökning sker på anvisad plats.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se