Inbjudan till Gestrike Racing Team, Storvik

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Gestrike Racing Team, Storvik

Tävling:

Gestrikefestivalen FLYTTAD TILL 8-9 AUG

Tävlingen inlagd:

2020-06-25

Tävlingsdatum:

2020-08-08 -> 2020-08-09

Sista anmälningsdatum:

2020-08-02
Funktionärer

Tävlingsledare:

Björn Lundberg 073-059 55 96

Biträdande Tävlingsledare:

Stefan Lundqvist 070-570 12 00

Raceontroller:

Vakant

Domare:

Mats Myrberg 073-057 01 46

Teknisk chef:

Bengt Sohlborg 073-056 98 20

Säkerhetschef:

Leif Gilberg 073-068 28 52

Miljöchef:

Örjan Engstrand 070-353 55 30
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Kyrkberget, Bro, Storvik. Telefon tävlingsdagen: 073-059 55 96

Tidsplan:

Fredag: Anmälan & besiktning 17:00-20:00
Lördag: Anmälan & Besiktning 07:00-08:00
Förarsammanträde lördag & söndag: 08:15
Första start lördag & söndag: 09:00

Resultatlistan anslås:

Anslås på anbudskuren efter varje heat. Den slutgiltiga resultatlistan kommer att finnas på klubbens hemsida www.gestrikert.se

Tävlingens genomförande:

Alla förare får köra 3 kvalheat om 3 varv på lördagen med poängberäkningen 7, 5, 4,
3, 2 & 1 poäng. Alla
tävlande får köra 2 kvalheat om 3 varv på söndagen med poängberäkningen 10, 7,
5, 4, 3 & 2 poäng.
Vid särskiljning till finaler gäller högst poäng efter 5 kvalomgångar, vid lika poäng
särskiljning efter heat 5, 4, 3, 2, 1 & därefter lottning.
Alla heat & finaler körs med alternativspår, förare skall köra alternativspåret en
gång per heat/final annars blir man utesluten ur heatet/finalen.
Rödflaggat heat körs om direkt efter heatet som står uppställt på startplattan.

A+B+C-finaler vid minst 24 st. anmälda vid anmälningstidens utgång. A+B-final vid
minst 18 st. anmälda vid anmälningstidens utgång.

Seniorer kör 2 st. sista chansen heat där segrarna i respektive heat tar de två sista
platserna i C-finalen.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Det krävs att minst 15 st. veteraner anmält sig vid anmälningstidens utgång för att klassen skall köras. Annars lottas de in i dam alt. seniorklassen.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 240 st startande totalt.

Startordning:

Junior, veteran, dam, senior.

Startuppställning:

Förlottade heat med max 6 st. bilar i bredd. Startmetod via ljussignal.

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart startas heatet om. Tjuvstart bestraffas med -1 poäng. Vid brutet heat erhålls 0 poäng. Vid mer än en tjuvstart av samma förare, medför uteslutning av denne ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt gällande FR-reglemente, dock ej dubbdäck. Däckrensning är absolut förbjudet ur säkerhetssynpunkt, medför uteslutning ur heat.

Avgifter:

Junior 200 kr. Dam, veteran och senior 300 kr.
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att, med domarens medgivande avlysa
tävlingen om inte minst 75 st. deltagare anmält sig vid anmälningstidens utgång.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till alla finalister.
Prisutdelning vid klubbstugan där samtliga finalister skall vara iklädda föraroverall.
Pris till bäst/snyggast byggda bil i RWD resp. FWD.

Upplysningar, telefonnummer:

Gällande anmälningar samt återbud: Therese Löfgren 073-806 63 54. Övriga frågor: Björn Lundberg 073-059 55 96

Återbud, telefonnummer:

Skall meddelas senast 48 timmar före tävlingens start till: Therese Löfgren 073-806 63 54. Vid återbud senare än 48h före tävlingens start, erlägges en WO-avgift på 500:-

Anmälan till:

Anmälan Online

E-post:

gestrikert@gmail.com

Anbud lördagen:

För de bilar som bryter under lördagen kommer anbud att ske 30 minuter efter
sista heatet på lördagen. Dessa bilar skall sedan flyttas ut från depåområdet.

Övriga upplysningar:

Det finns riktiga toaletter och duschmöjligheter på Kyrkberget.

Stora fordon hänvisas till särskild plats i depån. Endast tävlingsbil och en servicebil
i depån.

Vänligen meddela depåchef Thomas Nilsson 070-298 81 90 om ni har för avsikt att
komma med fordon längre än 8 m.

Trailer ställs på anvisad parkering.
Camping i mån av plats.

För löpande information, se Facebook-evenemanget ”Gestrikefestivalen 2020”

Obs! Du kan anmäla dig till denna tävling tidigast 6/8/2020!Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se