Inbjudan till SMK Vingåker

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

SMK Vingåker

Tävling:

Kvällstävling

Tävlingen inlagd:

2020-06-02

Tävlingsdatum:

2020-07-24

Sista anmälningsdatum:

2020-06-18
Funktionärer

Tävlingsledare:

Susann Ramqvist 0705374655

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Lina Zetterström 0739034686, Jan Törnqvist 0702238198

Domare:

Klas-Åke Freden 0766772162

Teknisk chef:

Kattis Gillstam 0725201938

Säkerhetschef:

Oskar Larsson 0703813729

Miljöchef:

Tobias Lindgren 0765799338
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Trollåsens Motorbana Vingåker

Tidsplan:

Anmälan kl. 14.00­-17.00
Besiktning kl. 14.00­-17.00 Vid delad bil ska båda förarna vara med vid besiktningen.
Förarmöte vid startplattan kl. 17.10
Första start kl. 17.30

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan och efter tävlingen https://idrottonline.se/SMKVingakersavdelning-Motorcykel/

Tävlingens genomförande:

Tävlingsklasserna är
Senior
Junior
Dam/veteran kör tillsammans
Samtliga klasser kör tre (3) Antal varv meddelas i PM1.

Startspår är förlottade och anges på heatindelningen. Poäng utdelas
efter passerande av målflagga. Poäng enl. 7, 5, 4, 3, 2, 1p. Brutet o svart 0p.
Särskilning 3- 2- 1. Vid särskiljingen går 0p vid brutet heat före 0p vid
svartflagg.
Är det helt lika så sker lottningen med hjälp av resultatprogrammet.
Finaler körs om fem (5) varv med runner up.
Rödflaggat heat körs om sist i omgången, är det sista heatet så körs det 5 min efter att
sista bilen lämnat banan.
Finaler A-B-C körs i samtliga klasser beroende på antal anmälda i respektive klass,
meddelas i PM1.
Vid färre än 8 anmälda så körs 4 omgångar, ej någon final samt 3 priser.
Däckrensning är förbjudet.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Totalt 70 st (Kan bli tex 71 eller 74 för att få jämna heat)

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Totalt 70

Startordning:

Meddelas i PM1

Startuppställning:

6 bilar i bredd, lottning av startspår sker före start. Uppflyttning av bilar kan genomföras.

Miljö:

Se G2

Se G2 Tävlande skall ha presenning och spillskydd under bilen. Använd soptunnorna på området samt miljöstation. Kom ihåg en 6- kilos godkänd brandsläckare / bil.

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart bestraffas med två (2) poängs avdrag i detta heat. (Brutet heat blir 0 p.) Två tjuvstarter i samma heat/final av samma förare, uteslutning ur detta heat.

Däckbegränsning:

I enlighet med FR-T2.1 (ej dubb)

Avgifter:

Senior, Dam, Veteran 300 kr.
Junior 200 kr.
WO- avgift senare än 48 timmar före tävlingsdagen 500:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Pokaler till samtliga finalister. Utöver pokaler finns ett prisbord!

Upplysningar, telefonnummer:

Isabell Söderlund 0762255173

Återbud, telefonnummer:

Isabell Söderlund 0762255173

Anmälan till:

Endast Anmälanonline.se

E-post:

smkvingakerfolkrace@gmail.com

Hemmaförare
Alla förare från SMK Vingåker SKA anmäla minst 1 funktionär över
15 år i samband med anmälan inkl. telefonnummer i er anmälan under
övrigt annars innebär det startförbud. Man ska även delta på en förberedelsekväll på
torsdagen tävlingsvecka (ca 2h) och efter tävlingen får alla en varsin städuppgift. Alla
hemmaförare SKA vara redo att hjälpa till på tävlingsdagen med tex
besiktningen.

Delade bilar
Kom ihåg att anmäla ev. delad bil under övrigt i anmälan.


COVID-19
Vi kommer köra tävlingen publikfritt och förare tillåts endast medtaga två st
servicepersonal. (Max 3 personer/startnr inklusive föraren)

Det kommer finnas Ordningsvakter som säkerställer att det inte kommer in publik!!

Inne i depån håller vi avstånd till varandra.
Klubbstugan kommer endast vara öppen för toalettbesök, så vill att ni tänker på att hålla
avstånd till varandra.
Vi har en stor depå som ni SKA utnyttja


Folkhälsomyndigheten har haft en dialog med bland annat Riksidrottsförbundet, och ger
bland annat följande rekommendationer till oss som ansvarar för idrotts- och
Tävlingsaktiviteter:

1. Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan
stanna hemma.
Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

2. Personer över 70 år eller personer i riskzon bör stanna hemma.

3. Minska närkontakt, håll avstånd i depå och på publikvallen.

4. Vi ser till så att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och vi uppmanar till
god handhygien.

5. Undvik trängsel!

Mer utförlig plan kring restriktioner om COVID-19 publiceras på SMK vingåkers hemsida när
tävlingen närmar sig. Håll koll där för senaste info under fliken BIL/Tävlingar2020. Vid frågor
hör av er!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se