Inbjudan till Kalmar MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Kalmar MK

Tävling:

Juniorläger, dag 3

Tävlingen inlagd:

2020-07-08

Tävlingsdatum:

2020-08-01

Sista anmälningsdatum:

2020-07-25
Funktionärer

Tävlingsledare:

Lina Leandersson 070-28 48 737

Biträdande Tävlingsledare:

xx

Raceontroller:

xx

Domare:

xx

Teknisk chef:

xx

Säkerhetschef:

xx

Miljöchef:

xx
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling utan publik

Tävlingsplats:

Skogstorp Motorcentrum Kalmar 070-28 48 737

Tidsplan:

Juniorlägret 2020 blir 3 endagarsläger utan övernattning pga. covid19. Lägret pågår klockan 10-17 varje dag.

Lägerdagen:
Varje lägerdag börjar med samling utanför serveringen klockan 9.30. Då meddelas tiderna för dagen.
Lunch kommer serveras rullande under en lunchtimme. Ingen lunchpaus tas.
Lägret avslutas 17.00
Efter lägerdagen är avslutad klockan 17.00 ska samtliga bilar lastas (innan klockan 18.00) och lämna området.

Grindarna till området kommer vara låsta klockan 19.00-8.00.
Insläpp inför lägerdagen sker klockan 8,00-9.00. Klockan 9.00 låses grindarna igen då alla deltagare ska finnas på plats.

Inga deltagare får vistas inne på området nattetid.


Vi har miljökrav på vår anläggning som gör att INGA tävlingsbilar får startas före kl. 8.00 och inte heller efter kl. 18.00, respektera detta tack!


Resultatlistan anslås:

xx

Tävlingens genomförande:

Läs informationen noga!
Juniorlägret 2020 blir 3 endagarsläger utan övernattning pga. covid19. Det är många restriktioner som ska följas och vi måste alla hjälpas åt för att kunna genomföra detta. Vi som arrangörer anser att det viktigaste är att våra juniorer får dagar med träning, övningar och massa körning.


Upplägget är detsamma alla tre dagar. Juniorer får anmäla sig till mer än en dag, men juniorer som inte deltagit dagen/dagarna före har förtur så att så många som möjligt får möjlighet att deltaga.
Man anmäler sig till tre den eller de lägerdagarna man vill. Skriv i övrigt-rutan vilken dag som är önskemål 1, 2 och 3 ifall det inte finns plats alla dagar.

Vi kommer ta med 15 juniorer varje dag. Varje junior får ha med sig EN person in på området. Syskon, kompisar, släktingar osv som gärna vill titta på är alltså inte tillåtet. Denna medföljande personen ska föranmälas med namn.

Grindarna kommer låsas för samtliga som inte finns med på våra listor. Våra skyltar på området ska följas.

Vi kommer beställa lunch via catering. Vill deltagare och medföljare ha lunch ska det förbeställas via övrigt-rutan och den betalas till självkostnadspris utöver lägeravgiften. Man kan inte beställa lunch på plats på lägret.

Ange ev. matallergi eller andra allergier/sjukdomar som vi behöver veta om! Det anger du i rutan "övrigt" på anmälan.
Enklare servering kommer att finnas någon timme/dag. Där kommer dock endast serveras kaffe, dricka och godis. Alltså ingen mat eller mackor osv.

Efter lägerdagen är avslutad klockan 17.00 ska samtliga bilar lastas (innan klockan 18.00) och lämna området.
Grindarna till området kommer vara låsta klockan 19.00-8.00.
Insläpp inför lägret är klockan 8-9.00.
Klockan 9.00 låses grindarna igen då alla deltagare ska finnas på plats.

Vi har miljökrav på vår anläggning som gör att INGA tävlingsbilar får startas före kl. 8.00 och inte heller efter kl. 18.00, respektera detta tack!

Mer information kommer i ett informationsbrev efter anmälans slut.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens Junior.

Antal startande i respektive klass:

Max 15 st deltagare. Deltagare som inte varit med tidigare dagar har förtur. Därefter reservlista.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Minst 10 st vid anmälningstidens utgång. Max 15 st och reservlista.

Startordning:

xx

Startuppställning:

xx

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

xx

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet

Avgifter:

Lägeravgiften är 300 kronor/dag.

Lunch ingår inte.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

xx

Upplysningar, telefonnummer:

Lina Leandersson 070-28 48 737

Återbud, telefonnummer:

Lina Leandersson 070-28 48 737

Anmälan till:

Endast online

E-post:

kmkanmalan@telia.com

EL:
Finns ej att tillgå.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se