Inbjudan till Timrå MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Timrå MK

Tävling:

Bonusracet OBS Publikfri Tävling!!

Tävlingen inlagd:

2020-07-30

Tävlingsdatum:

2020-08-15

Sista anmälningsdatum:

2020-08-10
Funktionärer

Tävlingsledare:

Jenny Andersson, 070-347 89 48

Biträdande Tävlingsledare:

Mikael Jonsson, 076-315 24 94

Raceontroller:

Kenneth Ytterbom, 070-300 14 01

Domare:

Gudrun Hodell 070-303 92 62

Teknisk chef:

Henrik Persson, 072-238 87 89

Säkerhetschef:

Christoffer Johansson, 073-829 28 12

Miljöchef:

Roger Åström 076-835 58 70
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling utan publik

Tävlingsplats:

Stenrike Raceway, Stavre. 070-347 89 48

Tidsplan:

Anmälan 07.00 – 09.00
Besiktning 07.00 – 09.15
Första start 10.00

Förarmötet ersätts av skriftlig information. Information löpande i högtalarna under dagen

Resultatlistan anslås:

På anslagstavla sekretariat

Tävlingens genomförande:

3 kvalomgångar där alla räknas. Heat om 6 bilar. Poängberäkning . 7, 5, 4, 3, 2.1

A-, B-, C final med runner-up, beroende på antal startande.

Startordning: juniorer, veteraner, damer, seniorer. OBS. Alternativspår kommer att
användas!
Tjuvstart: Omstart. Om samma förare gör två tjuvstarter i samma heat innebär det
uteslutning ur heatet.
Särskiljning: 3-2-1. Vid samma poäng sker lottning.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Totalt antal startande maximerat till 100 st.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Minst 30 seniorer för tävlingens genomförande

Startordning:

Juniorer, veteraner, damer, seniorer

Startuppställning:

Ljusstart med sex bilar i bredd

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart. Om samma förare gör två tjuvstarter i samma heat innebär det uteslutning ur heatet

Däckbegränsning:

Enligt gällande FR-reglemente

Avgifter:

Anmälningsavgift: Seniorer, Veteraner och Damer 300 kr, Juniorer Gratis!


Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Prisutdelning kommer finnas men inte delas ut grupp mer info kommer.

Upplysningar, telefonnummer:

Jenny Andersson 070-347 89 48

Återbud, telefonnummer:

Jenny Andersson 070-347 89 48 Senast 48 timmar före start

Anmälan till:

http://www.anmalanonline.se/folkrace/

E-post:

tavlingtmk@hotmail.com

OBS! Viktig info


Anmälningsavgiften betalas helst med Swish 123 049 89 56
Förarmötet ersätts av skriftlig information. Information löpande i högtalarna under dagen
Vid ankomst skall förare anmäla sig på anvisad plats och hämta startnummer
Varje tävlingsekipage får bestå av förare och MAX 2 medhjälpare!!
Alla som tillhör samma tävlingsekipage MÅSTE komma samtidigt till banan!
Endast förare, mekaniker och funktionärer får lägga anbud

Ett PM kommer gå ut till alla anmälda


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se