Inbjudan till Kramfors MSK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Kramfors MSK

Tävling:

Älgjakten OBS Publikfri Tävling

Tävlingen inlagd:

2020-08-25

Tävlingsdatum:

2020-09-19

Sista anmälningsdatum:

2020-09-14
Funktionärer

Tävlingsledare:

P-O Jonsson 070-3361719

Biträdande Tävlingsledare:

vakant

Raceontroller:

Stig-Roland Bohman 073-0650158

Domare:

Kurt Ehlin 070-603606

Teknisk chef:

Patrik Jonsson 070-5928692

Säkerhetschef:

Håkan Strindlund 070-2695531

Miljöchef:

Mattias Henriksson 070-343112
Tävlingsinformation Anmälningsavgiften betalas via Swish till 0702010897 vid anmälan.
Förarmötet ersätts av skriftlig information i form av förarbrev. Information löpande i
högtalarna under dagen
Vid ankomst skall förare anmäla sig på anvisad plats och hämta startnummer
Varje tävlingsekipage får bestå av förare och MAX 2 medhjälpare!!
Alla som tillhör samma tävlingsekipage MÅSTE komma samtidigt till banan!
Endast förare, mekaniker och funktionärer får lägga anbud

Ett PM kommer gå ut till alla anmälda.

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Sandvikenbanan,Kramfors 070-2695531

Tidsplan:

Anmälan fredag 17.00-20.00 lördag 07.00 – 09.00
Besiktning fredag 18.00-20.00 lördag 07.00 – 09.15
Första start 10.00

Förarmötet ersätts av skriftlig information. Information löpande i högtalarna under dagen

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan vid sekretariatet och via hemsidan www.kramforsmsk.com

Tävlingens genomförande:

3 kvalomgångar där alla räknas. Heat om 6 bilar. Poängberäkning . 7, 5, 4, 3, 2.1

A-, B-, C final med runner-up, beroende på antal startande.

Startordning: juniorer, veteraner, damer, seniorer. OBS. Alternativspår kommer att
användas!OBS! max en gång per heat
Tjuvstart: Omstart. Om samma förare gör två tjuvstarter i samma heat innebär det
uteslutning ur heatet.
Särskiljning: 3-2-1. Vid samma poäng sker lottning.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Totalt antal startande maximerat till 75st

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Minst 30 anmälda för tävlingens genomförande

Startordning:

Juniorer,Damer,Seniorer

Startuppställning:

Ljusstar med sex bilar i bredd

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart.Vid två tjuvstarter uteslutning ur heat

Däckbegränsning:

Enligt gällande FR-reglemente

Avgifter:

Anmälningsavgift: Seniorer, Veteraner och Damer 300 kr, Juniorer Gratis!

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Prisutdelning kommer finnas men inte delas ut grupp mer info i PM.

Upplysningar, telefonnummer:

Håkan Strindlund 070-2695531

Återbud, telefonnummer:

Görgen Strömberg 070-2010897

Anmälan till:

http://www.anmalanonline.se/folkrace/

E-post:

kramfors.msk@hotmail.com


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se