Inbjudan till Vimmerby Motorsällskap.

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Vimmerby Motorsällskap.

Tävling:

Höstracet , Vimmerby MS .Publikfri tävling

Tävlingen inlagd:

2020-08-27

Tävlingsdatum:

2020-10-03

Sista anmälningsdatum:

2020-09-26
Funktionärer

Tävlingsledare:

Ulf Karlsson 070-333 49 15, Beatrice Ågren Karlsson 076- 814 86 42

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Per-Erik Åberg 070-658 08 21

Domare:

Leena Tidman 070- 313 21 07

Teknisk chef:

Ted Rintala 070- 234 17 39

Säkerhetschef:

PA Mårtensson 073- 058 39 41.

Miljöchef:

Dennis Strid 070- 654 10 85.
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling utan publik

Tävlingsplats:

Gnagaredalen Vimmerby 076-8148642

Tidsplan:

Området öppnar fredagen 2/10 klockan 16.45 och är öppet för incheckning /anmälan till
klockan 20.00.
Området öppnar sedan igen 06.15 lördag.


Anmälan/ incheckning:
Sker vid ankomst till området nere vid entrékuren. Då ska licens visas och
anmälningsavgiften betalas. Använd gärna swish.

Fredag 16.45-20.00.

Lördag 06.15-08.00
Hemmaförare anmäler och besiktar 06.30 och hjälper sedan till i besiktningen, eller andra
uppdrag.

Besiktning (på startplattan)
Fredag 17.00-19.00
Lördag 06.45-08.15

Föraren skall vara iklädd overall och lägga upp övrig utrustning synligt för
besiktningspersonalen.

Förarsammanträde: Ej fysiskt .Genomförandet meddelas genom PM eller tävlingsdagen.

Första start: 09.00Resultatlistan anslås:

Resultat: Anslås fortlöpande vid sekretariatet. Annan publicering meddelas tävlingsdagen.

Tävlingens genomförande:

COVID-19.
Då denna tävling arrangeras under rådande omständigheter så kommer endast 2 mekaniker
tillåtas entré på området ihop med tävlande chaufför. Dessa 3 SKALL komma samtidigt till
tävlingen. Mekanikerna ska vara födda 1951-2007.
Alla på området skall kunna uppvisa sitt armband vid ev. kontroll utav Vimmerby MS utsedd
person. Dessa armband får man vid incheckningen nere vid entrékuren vid ankomst till
Gnagaredalen.

Utöver förare och 2 mekaniker kommer endast tävlingsledning och dess funktionärer tillåtas
entré. Alla som befinner sig på området skall visa hänsyn för varandra gällande avstånd och
hygien! Markeringar och skyltar SKALL följas.
Handsprit och tvål kommer att finnas vid toaletter för handhygien skall kunna genomföras.
Handsprit kommer även finnas vid anbuden.
Känner någon ett symtom för Covid-19 eller att man befinner sig i riskgrupp så uppmanas
du/ni att stanna hemma.
Om någon inte följer tävlingsledningens eller av dem utsedd persons anvisningar kan ni
komma att avlägsnas ifrån området.

MER INFO HITTAR NI UNDER ÖVRIGT.

Tävlingens genomförande:
Seniorer: Alla kör 3 omgångar. A, B, C, D. Finalerna körs med runnerup.
Segraren har 5 minuter på sig till nästa start efter den sista målflaggade bilen lämnat banan,
tidtagning sker på utsedd plats av arrangören.

Juniorer: Alla kör 3 omgångar. A, B, C, D. Finalerna körs med runnerup. Segraren har 5
minuter på sig till nästa start efter den sista målflaggade bilen lämnat banan, tidtagning sker
på utsedd plats av arrangören

Poäng delas ut efter passerande av målflagg 7, 5, 4, 3, 2, 1.

Vid lika poäng räknas omgång 3, 2 ,1 därefter sker lottning utav tävlingsledningen.
Rödflaggat heat körs om omgående utan depåstopp. Är ett heat redan uppställt på
startplattan släpps detta först. Vid rödflagga kör ut från banan och in genom startgrinden (ej
upp genom lottningsfållan)

Skulle rödflaggan komma i slutet av en final godkänns ev. tankning på utsedd plats utav
tävlingsledningen.

Max 150 totalt.
Reserver rings in fram till fredag 2/10 kl. 18.00.

Startmetod: Ready to Race- skylt och ljussignal. Starten går när röd lampa slocknar.
Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer.

Antal startande i respektive klass:

Max 150 totalt. Vid över 150 totalt anmälda 26/9 så upprättas reservlista för seniorerna, reserverna rings in vartefter återbud inkommit.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 150 totalt. Vid över 150 totalt anmälda 26/9 så upprättas reservlista för seniorerna, reserverna rings in vartefter återbud inkommit.

Startordning:

Senior,Junior.

Startuppställning:

MAX 6 bilar i bredd.

Miljö:

Se G2

Enligt FR reglementet. Även G 2. Avfall lämnas på särskilt ställe i depån. Tomgångskörning i depån max 1 min. Tät presenning ska vara placerad under tävlingsfordonet.

Åtgärd vid tjuvstart:

Direkt uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt reglementet. Däck utan slirskydd. All form av däcksrensning med motor igång är förbjuden

Avgifter:

Senior 300 kr.
Junior 200 kr.

Därest tävlingstillstånd uteblir eller vid fall av force majeure äger arrangören rätt att besluta om
avlysning utav hela tävlingen. Restriktionerna ändras gällande Covid-19

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Prisutdelning: Priser till samtliga finalister. Hur priserna kommer delas ut kommer på PM eller
meddelas tävlingsdagen.

Upplysningar, telefonnummer:

Beatrice Ågren Karlsson 076-814 86 42.Efter klockan 16.00

Återbud, telefonnummer:

Lämnas på telefon EFTER anmälningstidens utgång, innan 26/9 sköter du det via mina sidor på anmälan online Återbud ska lämnas snarast möjligt till tävlingsledaren Beatrice Ågren Karlsson 076- 814 86 42. PGA COVID-19 ingen WO-avgift

Anmälan till:

Anmälan via Folkrace Online och ska vara arrangören tillhanda senast 26 september 2020.

E-post:

folkrace@vimmerbyms.se

Heatindelning/ resultat:
Heatindelning: Anslås vid sekretariatet, klubbstugan och
crossdepån. Om inget annat
meddelas tävlingsdagen.

Resultat: Anslås fortlöpande vid sekretariatet. Annan publicering meddelas tävlingsdagen.
Slutgiltiga resultatlistor: Publiceras på hemsidan efter tävlingen. www.vimmerbyms.com.

Övrigt :


Reserver rings in fram till fredag 2/10 kl. 18.00.

PGA Covid-19 Använd gärna swish vid alla betalningar.

Området öppnar fredagen 2/10 klockan 16.45 och är öppet för incheckning /anmälan till
klockan 20.00.

Området öppnar sedan igen 06.15 lördag.

Vägvakter kommer stå nere vid entrékuren. För att kunna komma in på området gäller
armband på samtliga i bilen och även bilpass på bilen som ska sitta klistrad i rutan. Bilpasset
får ni vid incheckningen/anmälan.Slumpmässiga alkotester kan förekomma under hela
tävlingsdagen. Kommande PM är lika bindande som denna inbjudan.

Anbud:

PGA Covid-19 så kommer anbuden kunna läggas vid 2 platser på området.
Platserna
meddelas tävlingsdagen. Använd gärna swish 200kr/anbud.
Endast personer som kan uppvisa armband och enl. SBF:S regler kommer kunna få lägga
anbud.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se