Inbjudan till Hästveda FRC

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Hästveda FRC

Tävling:

Buteo i Brobyracet

Tävlingen inlagd:

2020-09-01

Tävlingsdatum:

2020-10-03

Sista anmälningsdatum:

2020-09-27
Funktionärer

Tävlingsledare:

Tobias Nordlund, 0705 91 73 79

Biträdande Tävlingsledare:

Tommy Ask

Raceontroller:

Christian Nilsson, Berne Svensson

Domare:

Per-Ola Kullberg

Teknisk chef:

Marcus Claëson

Säkerhetschef:

Jan Brodén

Miljöchef:

Fabian Claëson
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling utan publik

Tävlingsplats:

Harabackens Motorstadion

Tidsplan:

Administrativ incheckning.
Fredag 18.00-20.00
Lördag 7.00-8.30

Besiktning på startplattan.
Fredag 18.00-20.00
Lördag 7.00-9.00
Vid besiktning ska föraren vara klädd i sin overall.

Förenklat förarsammanträde kl 09.30 via depåhögtalare.
Första start 10.00.
Prisutdelning sker direkt efter Seniorernas A-final bakom huvudposteringen.

Resultatlistan anslås:

Heatresultat anslås fortlöpande på anslagstavlan. Slutgiltiga resultatlistor kan hämtas vid ”Anmälan” efter tävlingen. Skickas ej ut till förarna.

Tävlingens genomförande:

Samtliga kör 3 kvalomgångar.
Seniorer, damer och juniorer beroende på antal startande i varje klass, B final vid minst 15
startande, C final vid minst 28 startande, D final vid minst 45 startande.
I kvalen körs 3 varv, finaler 5 varv.
Runner-up tillämpas.
Poängberäkning: 7-5-4-3-2-1. Särskiljning vid lika poäng: bäst poäng i kval 3, kval 2, kval
1 och därefter lottning. För att erhålla poäng i heatet skall arrangörens tillhandahållna
reklam sitta på bilen vid varje start.
Alternativspår tillämpas, skall köras 1 gång per heat. Alternativspår är det vänstra körfältet
i första kurvan.
Heatbyte kommer ej att tillåtas såvida inte Depåchef beslutar annat. Rödflaggat heat
startas sist i omgången, vid tjuvstart sker omstart direkt.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer och damer.

Antal startande i respektive klass:


Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring. Först till kvarn gäller därefter reserver, hemmaförare har företräde.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Minst 40, Max 120.

Startordning:

Junior, Dam, Senior. Tredje omgången; Senior, junior, dam.

Startuppställning:

6-5-4-3-2-1

Miljö:

Se G2

Se G2 Enligt FR reglementet, allt avfall tas med hem av var förare, förslagsvis i den soppåse man får vid incheckningen. Tomgångskörning i depån max 1 min, oljeuppsamlare under bilarna skall finnas. OBS!! Presenning av lättviktstyp (flätad) är ej godkänd

Åtgärd vid tjuvstart:

Omstart, den som tjuvstartar en gång får straffet att köra alternativspåret samtliga varv i det heat som man tjuvstartat i, den som tjuvstartar två gånger under ett heat blir utesluten ur det heatet. Detta gäller både kval och finaler.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet utan slirskydd.

Avgifter:

Anmälningsavgift: Seniorer och Damer 300:-, Juniorer 200:-.
WO-avgift tas ej ut p.g.a. Corona, om du har symptom, stanna hemma.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.
Deltagarna i Seniorernas A-final skall efter avflaggning fortsätta i lugnt tempo ut på
startrakan och stanna före speakertornet för prisutdelning.

Upplysningar, telefonnummer:

Tobias Nordlund, 0705 91 73 79

Återbud, telefonnummer:

Via anmälan online, efter anmälningstidens utgång skickas återbud till hfrc@telia.com

Anmälan till:

Anmälan på www.anmalanonline.se. Anmälan skall vara oss tillhanda senast 2020-09-27

E-post:

hfrc@telia.com

Säkerhet

I DEPÅN GÄLLER GÅNGFART. RESPEKTERA GULFLAGG.
Personlig utrustning samt säkerhetsbältet ska behållas på tills man befinner sig i depån
(Gäller ej efter A-final Sen). Kom ihåg att varje ekipage ska ha en brandsläckare (minst
6kg) vid sin depåplats.

Miljö

OBS!! Presenning av lättviktstyp (flätad) är ej godkänd.

Delad bil

Anges på anmälan med vem man delar bil med

Fordon över 6 m

Anges på anmälan. Servicefordon över 8 m ska ha minst 2 st tävlingsbilar parkerade hos
sig.

Hemmaförare

Ange gärna en funktionär med namn och telefonnummer på anmälan.

Grillning

Grillning får ENDAST ske på anvisad plats på tävlingsdagen.

Faktafunktionärer

Anges i PM på tävlingsdagen

Övrigt

Släp parkeras på publikparkeringen. Husvagnar är ej tillåtna i depån.
OBS! Strömförsörjning finns ej att tillgå.

Corona

Håll koll på gällande regler angående Covid-19 på sbf.se.

Startbekräftelser

Startbekräftelser kommer att skickas ut 28-29/9, har ni inte fått någon efter det så hör av er
till hfrc@telia.com.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se